Eierskap hos toppledelsen til hvordan digitaliseringen kan kutte kostnader og øke inntektene er avgjørende. Dette eierskapet oppstår gjennom dyp forståelse for samarbeid på tvers av interne siloer og sannsynligvis også med andre selskaper som deler de samme plattformene og teknologiene.

Ofte måles IT-direktøren, som tradisjonelt er den som har ansvar for de digitale prosessene, på effektivisering, automatisering og lavere kostnader, mens markedsdirektøren måles på vekst og økte inntekter. At IT er internt fokusert, mens marked er eksternt fokusert kan være suboptimalt og til og med kilde til konflikt.

Alle bedrifter står foran eller midt oppi betydelige strategiske veivalg. Da er det viktig å identifisere forbedringsområder som er store nok til å gi fart og momentum, men samtidig i en størrelse som gjør at de kan gjennomføres.

Definér endringene dere står overfor; hvem kan være en trussel og hvordan kan dere utfordre andre aktører. Enhver bedrift kan derfor spørre seg om man har satt sammen et optimalt styre, ledergruppe eller IT-ledelse for å lede virksomheten gjennom en digitaliseringsprosess.

Knowit har definert tre ulike strategiske fokus; forbedre, vokse eller forandre. De tre ulike fokusene er avgjørende for hvordan dere skal organisere dere, måle resultater og ikke minst arbeide effektivt. Basert på veivalget dere gjør, vil dere møte ulike kritiske suksessfaktorer.

1. ”Mean & Lean” – Forsterke og effektivisere kjernevirksomheten
Dette er forbedringsdrevet utvikling. Dere ønsker å effektivisere leveranser av eksisterende tilbud til eksisterende kunder. Her kan digital teknologi skape verdier gjennom å automatisere prosesser. Kjennetegnet på en slik utvikling er at den er problemdrevet og følger av intern innsikt. Prosjektmetoden vil være milepælsorientert og dere vil benytte medarbeider- og ekspertorienterte team.

2. ”Eat or be Eaten” – Ekspandere/vokse i kjernevirksomheten
Dette er ekspansjonsdrevet utvikling. Dere ønsker å levere neste generasjon av tilbud til et avgrenset markedssegment. Kjennetegnet på en slik utvikling er at den er behovsdrevet og følger av domene- og bransjeinnsikt. Feedback-drevet agil metode og dere vil benytte bransjeoverskridende team.

3. ”Change or Die” – Transformere og forandre kjernevirksomheten
Dette er transformasjonsdrevet utvikling. Dere ønsker å levere helt nye tilbud til markedssegmenter som kanskje ikke en gang eksisterer i dag. Kjennetegnet på en slik utvikling er at den er visjonsdrevet og utfordrer eksisterende virksomhet, og følges av fremtidsinnsikt og ’drømmer’. Prosjektmetoden vil være ’prøve og feile’-orientert, og dere vil jobbe i åpne, tverrfaglige team.

Nordiske bedrifter fokuserer ofte på ”Mean & Lean”
I Norden opplever vi at bedriftene ser på kostnadsnivået som den fremste trusselen. Undersøkelser viser at nordiske IT-ledere er primært opptatt av å kutte kostnader, mens amerikanske og asiatiske IT-ledere har et mye bredere fokus som også omfatter digital konkurranse, nye forretningsmodeller og kanalintegrasjon. I Norden fokuserer IT-ledere først og fremst på å gjøre det man allerede gjør raskere og billigere, fremfor å bli en kilde til nye tjenester eller nye forretningsområder. Derfor finner vi det strategiske fokuset til majoriteten av nordiske bedrifter i det første alternativet vi har beskrevet ovenfor; ”Mean & Lean”; effektivisering av eksisterende virksomhet.

Bli kontaktet
Stein Opsahl
Strategisk rådgiver
Til toppen