Verdien av gode kundedata

Nå som de aller fleste foretningsprosesser er digitale og skybaserte, er også muligheten for å samle, vedlikeholde og bruke gode kundedata større enn noen gang. Dette gjør i sin tur at CRM-systemene vokser inn i rollen som de nye kjernesystemene i mange bedrifter - og at mange velger å bygge prosessene sine rundt dem.

Etter hvert som merkelojaliteten synker, den globale konkurransen øker og avstanden mellom leverandør og kunde blir større - så stiger også verdien av å eie og jobbe med egne kundedata. Økt forventning til personaliserte kundeopplevelser og synkende effekt av anonym breddemarkedsføring taler også for at det nå gir god avkastning å investere i CRM.

CRM-systemene har for lengst vokst ut over sin opprinnelige rolle som oppfølgingsverktøy i salgsavdelingen eller distribusjonsliste hos markedsavdelingen. De nye teknologiplattformene som vokser frem stømlinjeformer alle forretningsprosesser og all kommunikasjon der en kunde er involvert. Markedsføring, salg, bestilling, handel, selvbetjening, leveranse og kundeservice. Alt i samme løsning - ferdig integrert.

Hos Knowit kan vi hjelpe til med å finne ut hva dere bør gjøre - og å hente ut effekten underveis. Fra strategier og prosesser til systemer og gjennomføring. Ta kontakt så tar vi en prat.

Ta kontakt
Håvard Gundersen
Head of CRM, Knowit Norge
Bli kontaktet
Bli kontaktet

Ved å fylle ut e-postadresse og klikke på abonnere samtykker du i at Knowit håndterer e-postadresse og navn med det formål å sende deg forespurt informasjon. Øverste ansvarlige for håndtering av en personopplysning er enten et datterselskap i konsernet eller Knowit AB. Hvis du vet hvilket Knowit-selskap som er behandlingsansvarlig, kan du alltid kontakte det Knowit-selskapet direkte, og du kan alltid kontakte oss på dataprotection@knowitgroup.com.

Vi lagrer informasjonen så lenge samtykket fra deg finnes. Du kan når som helst kalle tilbake samtykket ved å klikke på avregistrere. Behandlingen skjer i samsvar med Knowits personvernerklæring.

Vil du at jeg ringer deg?

Ved å fylle ut e-postadresse og klikke på abonnere samtykker du i at Knowit håndterer e-postadresse og navn med det formål å sende deg forespurt informasjon. Øverste ansvarlige for håndtering av en personopplysning er enten et datterselskap i konsernet eller Knowit AB. Hvis du vet hvilket Knowit-selskap som er behandlingsansvarlig, kan du alltid kontakte det Knowit-selskapet direkte, og du kan alltid kontakte oss på dataprotection@knowitgroup.com.

Vi lagrer informasjonen så lenge samtykket fra deg finnes. Du kan når som helst kalle tilbake samtykket ved å klikke på avregistrere. Behandlingen skjer i samsvar med Knowits personvernerklæring.

Takk for det. Tar kontakt så snart som mulig.

Målrettet og skreddersydd markedsføring basert på egne kundedata

Målrettet markedsføring - the audience of one

Relevante annonser virker - de irrelevante er bare støy og bortkastet tid. Med et godt system for kundedata og litt intelligent segmentering (first-party data) kan du øke relevansen i budskapet og nå de som ønsker å høre fra deg. Både blandt eksisterende og potensielle kunder. De personaliserbare reklamekanalene øker i antall og popularitet, mens den anonymiserte massekommunikasjonen taper terreng. Disse endringene krever mer av markedsavdelingen i form av spissede budskap og målgruppeanalyse, men gjør at færre annonsekroner kastes bort. I Knowit kan vi bistå med bådekompetanse, prosesser og systemer som vil gjøre det lettere for din organisasjon å bli mer relevant.

De tradisjonelle salgstraktene gjelder ikke lengre

Den moderne salgsprosessen

Det er ikke mer enn 10 år siden CRM-systemer mest ble brukt som dumme ringelister eller rapporteringsverktøy. Og lenge har salgs- og markedsavdelingene hatt helt frikoblete prosesser. Nå som handelen skjer digitalt - smelter disse prosessene sammen. Kundenes research er ofte sporbar, påvirkningen skjer over lengre tid og i flere kanaler, både organisk og betalt. Gjort rett kan den moderne salgsprosessen bli svært effektiv, friksjonsfri og skalérbar, men det stiller nye krav til organisasjon og system.

Den evige kundereisen - Customer Lifecycle Management

Den evige kundereisen

Fornøyde kunder er lojale kunder - og er vi riktig tilfredse kan vi bli ambassadører for organisasjonene vi handler hos. I tillegg til rett pris og forventet kvalitet - er god hjelp og riktig informasjon de viktigste kriteriene for kundetilfredshet. Vilkårene for å gi god kundeservice er også i kontinuerlig utvikling. Noen vil helst ordne opp selv og ønsker effektive selvbetjeningsløsninger. Mens andre vil ta kontakt - i den kanalen som passer dem best - og vil gjerne bli gjenkjent og komme til en rask løsning. Felles for disse er behovet for strukturert kundeinformasjon fra av hele kundereisen - samlet på ett sted.

Ledende leverandører av CRM

Systemer og teknologivalg

Gamle giganter taper terreng og nye aktører kommer til. Etablerte plattformgrenser viskes ut og kjente leverandører slår seg sammen. Det globale markedet for CRM-verktøy har gjennomgått en enorm utvikling og vekst de siste årene - en utvikling som bare øker i takt og intensitet. I Knowit jobber vi kontinuerlig med å kartlegge og evaluere de ulike aktørene - samtidig som vi bygger spesialistkompetanse på de til en hver tid ledende plattformene. Snakk med oss om bl.a. Salesforce, Dynamics 365 og HubSpot.

 

 

 

 

Riktig budskap i rett kanal

CRM er død – lenge leve CRM

Nå er det god timing for å få orden på kundedataene og fremstå mer helhetlig og enhetlig på tvers av kanaler og prosesser. Datadrevne kundeopplevelser står nå aller øverst på CEOs liste over forventninger til CMO.

Ansatte i Knowit i Oslo

Knowit styrker seg på Salesforce

Med kjøpet av Salesforce-byrået 4front styrker Knowit Experience posisjonen som et av Nordens ledende digitalbyråer med ytterligere kompetanse innen datadrevne kundeopplevelser.

Ta kontakt
Håvard Gundersen
Head of CRM, Knowit Norge
Bli kontaktet
Bli kontaktet

Ved å fylle ut e-postadresse og klikke på abonnere samtykker du i at Knowit håndterer e-postadresse og navn med det formål å sende deg forespurt informasjon. Øverste ansvarlige for håndtering av en personopplysning er enten et datterselskap i konsernet eller Knowit AB. Hvis du vet hvilket Knowit-selskap som er behandlingsansvarlig, kan du alltid kontakte det Knowit-selskapet direkte, og du kan alltid kontakte oss på dataprotection@knowitgroup.com.

Vi lagrer informasjonen så lenge samtykket fra deg finnes. Du kan når som helst kalle tilbake samtykket ved å klikke på avregistrere. Behandlingen skjer i samsvar med Knowits personvernerklæring.

Vil du at jeg ringer deg?

Ved å fylle ut e-postadresse og klikke på abonnere samtykker du i at Knowit håndterer e-postadresse og navn med det formål å sende deg forespurt informasjon. Øverste ansvarlige for håndtering av en personopplysning er enten et datterselskap i konsernet eller Knowit AB. Hvis du vet hvilket Knowit-selskap som er behandlingsansvarlig, kan du alltid kontakte det Knowit-selskapet direkte, og du kan alltid kontakte oss på dataprotection@knowitgroup.com.

Vi lagrer informasjonen så lenge samtykket fra deg finnes. Du kan når som helst kalle tilbake samtykket ved å klikke på avregistrere. Behandlingen skjer i samsvar med Knowits personvernerklæring.

Takk for det. Tar kontakt så snart som mulig.

Kolleger i Oslo - Knowit Experience

Join the team

Er du som oss som gjerne vil skjerme kunder og leads for irrelevant informasjon og mas? Vil du også gjerne ta kundedialog og annonsering til neste nivå og knekke personaliseringskoden en gang for alle? Vi skal fullføre kundereisen med CRM og vil gjerne ha deg med på laget.

Til toppen