Reklame og kampanjer

Reklame virker ikke på meg. Du har sikkert hørt dette bli sagt både en og to ganger. Noen ganger er det helt rett. I andre tilfeller, de vi liker å snakke om, er merkevare, budskap, dramatisering og virkemiddel innbyrdes avstemt og nøye målt av mot definerte målgrupper. I klartekst: Man treffer brukeren med et tydelig budskap som oppleves som relevant, både i kanalen det formidles og på tidspunktet det eksponeres for publikum. Da virker reklamen. Eksemplene er utallige.

For å treffe på disse kriteriene, er man avhengig av et kreativt team som forstår dramatisert kommunikasjon gjennom tekst og bilder, analytikere med innsikt i ulike målgruppesegmenter som vet hva som opptar hver enkelt og hvilke medier som fanger deres oppmerksomhet. Mulighetene varierer med medieflatene, fra historiefortelling i en 30 sekunders spot til lynrask konvertering et klikk unna. Vårt svar er en tverrfaglig tilnærming basert på nødvendig innsikt. Og i bunn ligger alltid den sterke ideen – grunnmuren i all god reklame.

Glad jente i mønstret jakke.

Sosiale medier

Sosiale medier har blitt retningsgivende for hvordan vi kommuniserer og deler informasjon.

Ved å bygge tilstedeværelse og markedsføre seg i sosiale medier tar man bedre vare på eksisterende kunder. Samtidig når man nye potensielle kunder og bygger merkevaren sin.

Målretting- og segmenteringsmulighetene i de sosiale annonseplattformene er intet mindre enn spektakulære.

Brukerens demografi, interesser, tidligere atferd og sosiale koblinger er bare noe av hva man har mulighet til å målrette mot.

Lurer du på om vi kan hjelpe deg?
Mona Hvattum
Head of Consulting and Sales, Knowit Experience Oslo
Bli kontaktet
Bli kontaktet

Lurer du på om vi kan hjelpe deg?
Idun Storm
Head of Consulting and Sales, Knowit Experience Bergen
Bli kontaktet
Bli kontaktet

Til toppen