Tjenestedesign

Slik lager vi bedre tjenester

For å lage bedre tjenester involverer vi både brukere, tjenesteytere, fageksperter og aktører i nettverket. Våre tjenestedesignere fasiliterer prosessen, og etablerer et godt miljø for samhandling. 
 
Nøkkelen er en tverrfaglig prosess, som gjerne inkluderer forretningsutvikling, teknologiforståelse og sirkulærøkonomi, for å sikre en god forankring både internt i organisasjonen - og i markedet.
Tjenestedesign

Gir deg bedre overblikk

Mange av våre kunder står midt i komplekse endringsprosesser som digitalisering og bærekraft – gjerne samtidig. Det er på mange måter en utfordrende tid, men også en tid preget av nye muligheter, hvor kartet tegnes på nytt.
 
Designmetodikk er velegnet for å gi et overblikk. Lage rom for eksperimentering, hvor en kan utforske ulike fremtidsscenarier gjennom prototyper. 
 
Våre tjenestedesignere ser på systemiske sammenhenger, for å identifisere løsninger som kan ha en positiv effekt på både folk, kultur og miljø.
Tjenestedesign

Fra produkt- til tjenesteperspektiv

Mange vurderer å gå fra en produkt- til tjenestemodell, for å kunne bringe økt verdi til enda flere, på en bærekraftig måte. Dette kan for eksempel gjøres med utleie- eller abonementsordninger. Våre tjenestedesignere kan fasilitere en prosess hvor en kan eksperimentere med nye forretningsmodeller, for å finne den beste tilnærmingen. 

Tjenestedesign

Der skoen trykker

Design handler til en viss grad om problemløsning, men viktigst er å identifisere de rette utfordringene, slik at en bruker ressursene på riktig oppgave. 
 
Derfor er det nyttig å ha med noen som kan stille de vanskelige spørsmålene, som kan utfordre konsensus, og se ting annerledes. Det er en forutsetning for innovasjon, og for å lykkes med det grønne skiftet.
 
Et prosjekt vil typisk bestå av en innsiktsfase, analyse og konsept. 
 
Metoder som brukes i denne prosessen er for eksempel designdrevet innovasjon, design thinking, innsikt, dybdeintervjuer, brukerreiser, prototyping, design sprints, og kartlegging av økosystem.
Til toppen