Visuell identitet

Merkevarens personlighet

Merkevarens visuelle identitet er på mange måte påkledningen og en visualisering av merkevarens personlighet. Den skal vise retning, skape stolthet internt og skape et tydelig fotavtrykk i markedet. Den totale identiteten består av logo og eksempelvis typografi, fargepalett, ikoner, mønster, fotostil, layout, taktile og digitale uttrykk. Alle kommunikasjonsflater har ulike roller og ulike mottagere til ulik tid og i ulik kontekst. For å få en opplevelse av en levende men enhetlig merkevare trenger man å definere hvordan de ulike visuelle elementene opptrer sammen i merkeuniverset. Vi benytter velutviklede metoder og er opptatt av å måle effekten.

Stemmeleie

Stemmeleie

Språket sier mye om hvem vi er. Derfor er det så viktig å ha et forhold til hvilke ord din merkevare skal bruke, og ikke minst hvilke ord man ikke skal bruke. Et stemmeleie danner regler og retningslinjer for hvordan et selskap snakker og formulerer seg i alle kanaler. Et godt stemmeleie vil underbygge merkevaren, fordi måten vi formulerer oss på betyr noe for hvordan andre oppfatter oss. Det handler om å være konsistent, på tvers av fagområder, flater og gjennom alle deler av en virksomhet. I møte med kunder, brukere og ansatte. På nettsider, i sosiale medier, i operativ kundedialog, bestillingsløyper – gjennom hele kundereisen. Stemmeleiet vil ikke alene definere hvem dere er. Det vil alltid virke i samspill med visuell identitet, kulturen i selskapet, og posisjonen selskapet ditt har hos sine målgrupper og i markedet forøvrig. Et konsistent stemmeleie vil alltid være en positivt differensierende faktor for merkevaren.

 

Bli kontaktet
Mona Hvattum
Head of Consulting and Sales, Knowit Experience Oslo
Bli kontaktet
Bli kontaktet

Ved å fylle ut e-postadresse og klikke på abonnere samtykker du i at Knowit håndterer e-postadresse og navn med det formål å sende deg forespurt informasjon. Øverste ansvarlige for håndtering av en personopplysning er enten et datterselskap i konsernet eller Knowit AB. Hvis du vet hvilket Knowit-selskap som er behandlingsansvarlig, kan du alltid kontakte det Knowit-selskapet direkte, og du kan alltid kontakte oss på dataprotection@knowitgroup.com.

Vi lagrer informasjonen så lenge samtykket fra deg finnes. Du kan når som helst kalle tilbake samtykket ved å klikke på avregistrere. Behandlingen skjer i samsvar med Knowits personvernerklæring.

Vil du at jeg skal ringe deg?

Ved å fylle ut e-postadresse og klikke på abonnere samtykker du i at Knowit håndterer e-postadresse og navn med det formål å sende deg forespurt informasjon. Øverste ansvarlige for håndtering av en personopplysning er enten et datterselskap i konsernet eller Knowit AB. Hvis du vet hvilket Knowit-selskap som er behandlingsansvarlig, kan du alltid kontakte det Knowit-selskapet direkte, og du kan alltid kontakte oss på dataprotection@knowitgroup.com.

Vi lagrer informasjonen så lenge samtykket fra deg finnes. Du kan når som helst kalle tilbake samtykket ved å klikke på avregistrere. Behandlingen skjer i samsvar med Knowits personvernerklæring.

Takk! Jeg tar kontakt så snart som mulig.

Til toppen