Tjenestedesign handler om å utvikle, planlegge og organisere tjenester som skaper gode kunde- og brukeropplevelser over tid, og bygger på forståelsen av at en tjeneste oppleves gjennom flere kontaktpunkter. Ved å bruke tjenestedesign i strategiske prosesser kan man øke konkurranseevnen og hjelpe bedriften til å fremstå som unik gjennom en styrket merkevare i alle kontaktflater. Effektiviteten kan optimaliseres gjennom hele bedriftens verdinettverk, og gi økt lønnsomhet og lojalitet. Ikke minst kan man forankre nye ideer og skape tilhørighet internt. 

Våre tjenestedesignere er kreative problemløsere som jobber med alt fra konkrete fysiske eller digitale leveranser til store innovasjon- og strategiprosesser.

 

Test alt - alltid.

Test alt – alltid. Brukertesting er den beste måten å teste om det du har tenkt til å lage faktisk treffer på konkrete behov hos kundene dine. Man kan brukerteste absolutt alt. Virkelig. Logoer, materialvalg, papirprototyper, kampanjeforslag, prototyper, webløsninger og mobilapplikasjoner.

Ta kontakt
Amund Brandsrud
Salg - Knowit Experience, Oslo
Bli kontaktet
Bli kontaktet

Vil du at vi skal ringe til deg?

Takk! Vi tar kontakt så snart som mulig.

Ta kontakt
Anders Fossøy
Salg - Knowit Experience, Bergen
Bli kontaktet
Bli kontaktet

Vil du at jeg skal ringe deg?

Takk! Jeg tar kontakt så snart som mulig.

Ta kontakt
Therese Tran
Salg - Knowit, Stavanger
Bli kontaktet
Bli kontaktet

Lurer du på om vi kan ringe deg?

Takk! Vi vil ringe deg så snart som mulig!

Til toppen