Tjenestedesign handler om å utvikle, planlegge og organisere tjenester som skaper gode kunde- og brukeropplevelser over tid, og bygger på forståelsen av at en tjeneste oppleves gjennom flere kontaktpunkter. Ved å bruke tjenestedesign i strategiske prosesser kan man øke konkurranseevnen og hjelpe bedriften til å fremstå som unik gjennom en styrket merkevare i alle kontaktflater. Effektiviteten kan optimaliseres gjennom hele bedriftens verdinettverk, og gi økt lønnsomhet og lojalitet. Ikke minst kan man forankre nye ideer og skape tilhørighet internt. 

Våre tjenestedesignere er kreative problemløsere som jobber med alt fra konkrete fysiske eller digitale leveranser til store innovasjon- og strategiprosesser.

 

Vil du at vi skal ringe deg?

Takk for din henvendelse. Vi ringer deg for videre oppfølging.

Test alt - alltid.

Test alt – alltid. Brukertesting er den beste måten å teste om det du har tenkt til å lage faktisk treffer på konkrete behov hos kundene dine. Man kan brukerteste absolutt alt. Virkelig. Logoer, materialvalg, papirprototyper, kampanjeforslag, prototyper, webløsninger og mobilapplikasjoner.

Vil du at vi skal ringe deg?

Takk for din henvendelse. Vi ringer deg for videre oppfølging.

Til toppen