Innsikt og testing

Når vi optimaliserer for konverterende trafikk i din app eller på ditt nettsted, starter vi med en innsiktsfase hvor vi henter inn kvantitative data basert på teknikker som:

  • Webanalyse
  • Formanalyse
  • Heatmapping
  • Innspilling av brukersesjoner


Disse dataene kobles deretter sammen med kvalitativt innsiktsarbeid. Dette kan dreie seg om brukertester -og undersøkelser.

I testfasen benyttes A/B-testing, multivarianttesting, og andre tekniker for å kartlegge hvilke alternative versjoner av innhold eller grafikk som øker konverteringsfrekvensen og til syvende og sist effekten på den digitale tjenesten.

Til toppen