Sammenlignet med tradisjonell TV-annonsering er avstanden og tiden seeren må bruke for å gjennomføre et kjøp eller annen handling i forlengelsen av et annonsebudskap, betraktelig forkortet. I tillegg, som for all annen digital markedsføring, er mulighetene for målretting og målbarhet meget gode.

Prisen for deg som annonsekunde er også på et helt annet nivå enn TV-reklame. Så lenge man allerede har en video man ønsker å promotere eksisterer det nesten ingen nedre grense for budsjettrammer.

Til toppen