Lurer du på om vi kan hjelpe deg? Ta kontakt

Ved å fylle ut e-postadresse og klikke på abonnere samtykker du i at Knowit håndterer e-postadresse og navn med det formål å sende deg forespurt informasjon. Øverste ansvarlige for håndtering av en personopplysning er enten et datterselskap i konsernet eller Knowit AB. Hvis du vet hvilket Knowit-selskap som er behandlingsansvarlig, kan du alltid kontakte det Knowit-selskapet direkte, og du kan alltid kontakte oss på dataprotection@knowitgroup.com.

Vi lagrer informasjonen så lenge samtykket fra deg finnes. Du kan når som helst kalle tilbake samtykket ved å klikke på avregistrere. Behandlingen skjer i samsvar med Knowits personvernerklæring.

Vil du at vi skal ringe deg?

Ved å fylle ut e-postadresse og klikke på abonnere samtykker du i at Knowit håndterer e-postadresse og navn med det formål å sende deg forespurt informasjon. Øverste ansvarlige for håndtering av en personopplysning er enten et datterselskap i konsernet eller Knowit AB. Hvis du vet hvilket Knowit-selskap som er behandlingsansvarlig, kan du alltid kontakte det Knowit-selskapet direkte, og du kan alltid kontakte oss på dataprotection@knowitgroup.com.

Vi lagrer informasjonen så lenge samtykket fra deg finnes. Du kan når som helst kalle tilbake samtykket ved å klikke på avregistrere. Behandlingen skjer i samsvar med Knowits personvernerklæring.

Takk for din henvendelse. Vi ringer deg for videre oppfølging.

Seniorrådgivere

Hanne Wetland

«Elsker systemfloker og tegner seg ut av enhver problemstilling. Har jobbet lenge med innovasjonsmetoder for sirkulær økonomi og bærekraft. Pedagogisk, utålmodig og glad.»

- Strategi, innovasjonsmetodikk, sirkulær økonomi fasilitering, tegning, tjenestedesign, kommunikasjon og merkevarebygging
- Jobbet med de fleste bransjer

 

Vegard Høyvik

”Et sjeldent formsikkert hode som evner å ta komplekse sammenhenger ut i praktiske og kreative løsninger.”

- Service- og tjenestedesign, DesignThinking, strategisk design, digital autentisering
- Bank, finans, forsikring, transport, subsea, akademia

 

Krister Karto

"Ser forretningsstrategier og IT-arkitektur i sammenheng, og kan snu tekniske utfordringer til lønnsomme løsninger. Skaper suksess i utviklingsprosjekter gjennom gode prosesser og riktig bruk av teknologi."

- agile, scrum, skyløsninger, Microsoft, utvikling
- forsikring og finans, maritim, turisme, offentlig

 

Fredrik Broch Elgaaen

«Tar teknologi til et ledelsesnivå. Forstår raskt trender og deres drivere, begrensninger og ramme- betingelser. Leder større teknologi-initativer fra start til mål; web/mobil, forretningsprosesser»

- Digital forretningsutvikling, strategi, innovasjon, big data, RPA, AI, Chatbots
- Digital identitet, betalingsløsninger, ehelse, bank, finans

 

Marie Stoltz

«Marie har en sterk forretningsforståelse, og hun skaper verdier for kundene gjennom en helhetlig, tverrfaglig og smidig tilnærming til innovasjonsprosesser og brukeropplevelser.»

- Innovasjon, design, brukeropplevelse, merkevare
- Banking and finance, Retail, Energy, Travel

 

Jannikke Hannevik

"Jannikke har solid strategisk og merkevarefaglig bakgrunn; akademisk og erfaringsmessig."

- Merkevare, design, brukeropplevelse, vekst og innovasjon
- Banking and finance, Retail, Real Estate and Construction

 

Petter El Fakiri

"Evner å belyse hvordan enhver virksomhet, kan bruke det digitale universet kommersielt."

- Digitalisering, digital analyse. Forretningsutvikling
- Bransje, cross over

Stein Opsahl

"Skaper forståelse og entusiasme hos ansatte, ledergrupper og styrer når virksomheter i endring skal enes om mål og strategier. Har begge føttene solid plantet i det digitale.”

- Brand strategies, Communications, forretningsutvikling, foredragsholder, fasilitator i endrings- og strategiprosesser
- Bank, finance, kapitalforvaltning, energy, engineering, health, technology, art & entertainment

 

Stig Frode  Opsvik 

"Utvikler forretningsstrategier i en digital kontekst, skaper sterke sammenhenger mellom helhet og enkelttiltak."

- Strategi og forretningsutvikling med et digitalt fokus. Endringsledelse. Innovasjonsøkologi. 
- Media, bank/finans, offentlig (innovasjons- og virkemiddelapparatet)

 

Jon Skivenes

”Anvender strategisk design til å skape verdier og berike folks hverdag, og snu det komplekse til noe enkelt som engasjerer.”

- Innovasjon, brukersentrisitet, strategisk design
- Bank, finans, energi, helse, media

 

Thomas Flesland

«Utvikler forretningsstrategier i en digital kontekst og skaper sterke sammenhenger mellom helhet og enkelttiltak»

- Digital forretningsutvikling
- Energy, Retail, Bil, B2C, Utdanning

 

Kristin Sand Bakken

«Uredd maskiningeniør som tilfører viktige bransjer endringsorientering og teknologiforståelse.»

- Forretningsutvikling, innovasjon, teknologi, ingeniørfaglig
- Olje og gass, engineering, industri,

 

Raymond Pettersen

"Ser forretningsstrategier og IT-arkitektur i sammenheng, og snur tekniske utfordringer til lønnsomme løsninger"

- Digital identitet / signering, plattformanalyse, integrasjon og teknisk design
- Energi, handel (Ecommerce), Offentlige virksomheter

 

Linn Therese Blindheim

«Erfaren rådgiver som bidrar sterkt i prosesser knyttet til merkevare og digitaliseringsprosesser.»

- Merkevare, tjenestedesign, digitalisering, konseptutvikling
- Bank & Finans, Reiseliv, Handel, B2B, B2C

 

Til toppen