Fokus på ansatte

Få oversikt over dine ansatte og hvilke ferdigheter og sertifiseringer de har. Samle all informasjon om dine ansatte et sted.

Ansattes ferdigheter registrert i Dynamics 365 Human Resources

Aktiver selvbetjening for å la ansatte håndtere oppdateringer, opplæring, prestasjonssporing og ferie forespørsler.

Styrk ledere med all relevant informasjon om sine ansatte, be om nye ansatte eller gjør endringer i sin arbeidsstyrke.

Hjelp ansatte med å vokse med opplæring og sertifiseringssporing. Se teamet ditt lære raskere ved å legge til LinkedIn Learning eller Dynamics 365 Guides.

Ansatteselvbetjening i Dynamics 365 Human Resources

Optimaliser HR prosesser

Få oversikt over permisjon og fravær. Registrer alt fravær en plass, hvor dine ansatte enkelt kan registrere fravær og ferie. Nå er det til og med tett integrasjon mot Microsoft Teams, som gjør at ansatte kan få all informasjon om sitt fravær direkte ved å chatte med en bot i Teams!

Integrasjon mellom fravært i Dynamics 365 Human Resources og Microsoft Teams

Sett opp endringer i lønn og beregne ny lønn ut fra kriterier du selv setter opp. Ofte er dette gjort i Excel basert på formler og mye manuelt arbeid, reglene setter du opp i Dynamics 365 HR og systemet gjør kalkuleringen for deg, du kan selvsagt gå inn og gjøre manuelle justeringer.

Øk organisatorisk smidighet

Ved bruk av Dynamics 365 har du et organisasjonskart som alltid er oppdatert basert på systemets organisasjonsstrukturer, hierarkier og stillingsbeskrivelser.

Automatisk organisasjonskart i Dynamics 365 Human Resources

Forbedre produktivitet og effektivitet med automatiserte prosesser, arbeidsflyter og oppgavehåndtering.

Oppdag innsikt i arbeidsstyrken

Forbedre planleggingen av arbeidskraften med rike instrumentbord fra Microsoft Power BI, slik at du kan samle, analysere og visualisere alle menneskelige data - fra hvilken som helst enhet.

Power BI rapporter i Dynamics 365 Human Resources

Utnytt hele Microsoft sitt økosystem

Reduser kompleksiteten ved å bruke Common Data Service (CDS) for å sentralisere data, integrere Dynamics 365 Human Resources med eksisterende systemer og partnerapplikasjoner.

Lær hva de ansatte mener med spørreundersøkelser fra Microsoft Forms Pro.

Vær trygg på systemet med sikkerhet, personvern og etterlevelse levert av humankapitalstyring bygget på Microsoft Azure.

Tilpass løsningen din gjennom et intuitivt og tilpasses grensesnitt som lar deg legge til eller skjule felt, endre layout og dele med andre.

Tilpass og utvid Dynamics 365 Human Resources enkelt ved å bruke Microsoft Power Platform - uavhengig av din tekniske kompetanse.

Integrer mot Dynamics 365 Finance for å knytte HR og økonomi tettere sammen.

Finn og engasjer de riktige kandidatene med LinkedIn Talent Solutions, tett knyttet til Dynamics 365 HR.

Til toppen