Når vi lager app’er har vi flere mulige tilnærminger. Vi kan gå virkelig tett på hver enkelt plattform og lage ‘native’ app’er til iOS og Android. Da bruker vi plattformens egne verktøy, får den beste ytelsen og sikrer at vi alltid har tilgjengelig de nyeste mulighetene.

Vi kan velge en tilnærming der vi kan skrive felles kode som “oversettes” til hver plattform. Eksempler inkluderer Microsofts Xamarin og Facebooks React Native. Da får vi mer gjenbruk av kode, og ikke minst kompetanse, disse verktøyene gir våre dyktige Microsoft- og frontend web-utviklere en snarvei til web-utvikling.

Vi kan velge en tilnærming der selve appen bare er en tynn “wrapper” rundt webinnhold. Dette vil ofte være korteste vei til mål, om det allerede finnes gode mobiltilpassede websider, og man trenger lite ekstra funksjonalitet i en app.

Sist, men ikke minst, kommer det fjerde alternativet: å ikke lage en app. Kanskje løses kundens behov vel så godt av en god mobiltilpasset webside som kan nås i enhetens nettleser. Da har man mer begrenset tilgang til enhetens funksjonalitet, men kan til gjengjeld nå alle plattformer.

Alle tilnærmingene har sine styrker og svakheter. Vi jobber med tekniske plattformer i stadig og hurtig utvikling, hvilket også betyr at vi fortløpende må evaluere de muligheter vi har for å kunne levere på det nivået vi sikter etter. Vi har kompetanse på alle de nevnte tilnærminger og anbefaler det som er riktig for hver enkelt kundes behov.

Vil du at vi skal ringe deg?

Takk for din henvendelse. Vi ringer deg for videre oppfølging.

Til toppen