Varsel på epost

For å lykkes i en digital forretningsverden er to egenskaper avgjørende; dyp kundeinnsikt og reell vilje til innovasjon. Vi vet at selskaper som lykkes har funnet kundenære, billigere og smartere måter å koble tilbud og etterspørsel på. Derfor ser ikke vi på digitalisering som en teknologi, men som en bedre måte å drive virksomheten på.

 Knowit er et av få nordiske selskaper som kombinerer strategisk forståelse med resultatorientert kommunikasjon og ledende teknologiløsninger. Vi jobber best med virksomheter som ønsker å gripe de nye digitale mulighetene på en helhetlig måte.

 Du kan snakke med oss om hvordan digitalisering kan skape verdier innenfor fire ulike ledelsesutfordringer; innovasjon, effektivisering, forretningsutvikling og merkevareposisjonering.

Kvinne med hjelm sykling forbi et murhus.

Forretningsutvikling og vekst

Forretningsutvikling dreier seg om å innoverer i forretningsmodell og verdiforslag, om å åpne veier inn til nye markeder ved å redusere kostnader, øke marginer og koble tilbud og etterspørsel smartere. I dag vil det si å forbedre prosesser og forretningsmodeller gjennom digitale strategier, og evne å se og kombinere den fysiske og den virtuelle verdens mange muligheter.

Neglelakk flasker av ulike farger.

Merkevare og posisjonering

Merkevareledelse og attraktiv posisjonering er ikke mindre viktig i en digital verden, men det er langt mer komplekst og krevende enn den gang de klassiske merkevareguruene var heltene på 90-tallet. Vi følger fremdeles prinsippene fra klassisk merkevarebygging i vår rådgivning, men modernisert for en digital innholdsdrevet markedsplass der koblingene mellom tilbud og etterspørsel stadig tar nye former og formater.

Løpere starter sin smartur.

Innovasjon

Det finnes ingen garantert oppskrift på suksess. Men langsiktig målrettet arbeid, et kundesentrisk utgangspunkt, og en kultur for prøving, feiling og læring, er viktige egenskaper i en vinnende innovasjonsstrategi. Vår egen erfaring er at selskaper som lykkes baserer seg på dyp kundeinnsikt og en innovasjonsstrategi som er forankret i virksomhetens forretningsstrategi.

Lykkelig kvinne i spotted bluse gjør kaffe.

Effektivisering og forbedringer

Alle selskaper har potensiale for effektivisering og forbedring av interne og eksterne arbeidsprosesser. Det holder ikke å beslutte kontinuerlig forbedring – det må praktiseres hver eneste dag. Selskaper som lykkes har bedre marginer og lønnsom vekst over tid. De styrker sin konkurranseposisjon og reduserer risikoen for disrupsjon.

Mann og kvinne snakker med noen ta notater.

Digital Coach

Vi hjelper ledere med å se sammenhenger og skape resultater basert på digitale muligheter i grensesnittet mellom virksomhet og teknologi. I praksis skal vi gjøre deg komfortabel når du sitter i førersetet for digitale prosesser og transformasjon i egen virksomhet. 

Vår digital mentor hjelper deg aktivt med å utvikle kompetanse, tenke strategisk og utnytte digitale muligheter. Her får du en spesialist å spille ball med i aktuelle problemstillinger du må ta stilling til i en stadig mer kompleks og uoversiktlig digital forretningsverden. 

Våre strategiske rådgivere

  Dahl, Henning 

”Skaper aha-opplevelser når ledergrupper og styrer ønsker å innovere virksomheten.»

- Forretningsutvikling, vekst, innovasjon, brand
- Marin, offshore, O&G, Energy, B2B

 

El Fakiri, Petter

"Evner å belyse hvordan enhver virksomhet, kan bruke det digitale universet kommersielt."

- Digitalisering, digital analyse. Forretningsutvikling
- Bransje, cross over

 

Gvein, Kenneth 

”Forstår raskt oppdraget og rammebetingelsene, ser mulighetene og bringer nye ideer til bordet.”

- Strategies for a digital world
- Pharmacy, ecom, retail, education

 

Handeland, Magnus

”Analytisk hode med solid teknologiforståelse og sterk på produktutvikling.”

 - Forstår raskt trender og deres drivere, begrensninger og ramme- betingelser.
Leder større teknologi-initativer fra start til finish; web/mobil, bigdata
- Digital identitet, betalingsløsninger, ehelse, finans

 

Høyvik, Vegard

”Et sjeldent formsikkert hode som evner å ta komplekse sammenhenger ut i praktiske og kreative løsninger.”

- Service- og tjenestedesign, DesignThinking, strategisk design, digital autentisering
- Bank, finans, forsikring, transport, subsea, akademia

 

  Jacobsen, Marianne

 

”Analyserer strategiske ressurser og konkretiserer virksomheters reelle posisjonerings-alternativer.”

 - Merkevare og posisjonering, DesignThinking, Forretningsutvikling, Innovasjon, foredragsholder og fasilitator i endrings- og strategiprosesser

- Bank, finans, forsikring, engineering, eiendom, innkjøp

 

Lund, Henrik Alexander

"Hjelper virksomheter som opererer i grensesnittet mellom ressursforvaltning og politisk agenda."

- Strategisk rådgiver, forretningsutvikling, management, politikk, networker
- Miljø, Havbruk, offentlige virksomheter

Sæbøe, Kristoffer

”Faglig fyrtårn og lidenskapelig pionér innen digital analyse.”

- Digital analysis expert, web based leads and revenue generation
- eCommerce, SMB, Retail

 

 Opsahl, Stein

"Skaper forståelse og entusiasme hos ansatte, ledergrupper og styrer når virksomheter i endring skal enes om mål og strategier.”

- Brand Identity, Brand strategies, Communications, forretningsutvikling, foredragsholder, fasilitator i endrings- og strategiprosesser
- Bank, finance, kapitalforvaltning, energy, engineering, health, technology, art & entertainment

 

Opsvik, Stig Frode 

"Utvikler forretningsstrategier i en digital kontekst, skaper sterke sammenhenger mellom helhet og enkelttiltak."

- Strategi og forretningsutvikling med et digitalt fokus. Endringsledelse. Innovasjonsøkologi. 
- Media, bank/finans, offentlig (innovasjons- og virkemiddelapparatet)

 

Skivenes, Jon

”Anvender strategisk design til å skape verdier og berike folks hverdag, og snu det komplekse til noe enkelt som engasjerer.”

- Innovasjon, brukersentrisitet, strategisk design
- Bank, finans, energi, helse, media

 

Solheim, Askill

”Målfokusert, kompromissløs strateg som benytter digital analyse for å konkretisere forretningsstrategiske muligheter.”

- Technologist and digital business professional. Digital strategy, multichannel marketing planning and tactics
- Bank & finance, energy, ecommerce & retail

 

Urhamar, Anette

”Skaper forretningsverdi og konkurransefortrinn ved å utnytte samspillet mellom strategi, kundeadferd og teknologi.”

- Service Design & User Experience, Design Thinking, Innovasjon og forretningsutvikling, E-commerce & Customer Experience Management
-Bank & Finans, Telekom, Offentlig sektor, Reiseliv

Aandahl, Svein

"Ser forretningsstrategier og IT-arkitektur i sammenheng, og snur tekniske utfordringer til lønnsomme løsninger"

- Virksomhets)arkitektur og analyse, IAM (Identity and Access management)
- Handel (Ecommerce), Offentlige virksomheter

 

 

 

 

 

Kontakt Oss
Stein
VP Strategic Consultancy
Bli kontaktet
Bli kontaktet

Ved å fylle ut e-postadresse og klikke på abonnere samtykker du i at Knowit håndterer e-postadresse og navn med det formål å sende deg forespurt informasjon. Øverste ansvarlige for håndtering av en personopplysning er enten et datterselskap i konsernet eller Knowit AB. Hvis du vet hvilket Knowit-selskap som er behandlingsansvarlig, kan du alltid kontakte det Knowit-selskapet direkte, og du kan alltid kontakte oss på dataprotection@knowitgroup.com.

Vi lagrer informasjonen så lenge samtykket fra deg finnes. Du kan når som helst kalle tilbake samtykket ved å klikke på avregistrere. Behandlingen skjer i samsvar med Knowits personvernerklæring.

Vil du vi skal ringe deg?

Ved å fylle ut e-postadresse og klikke på abonnere samtykker du i at Knowit håndterer e-postadresse og navn med det formål å sende deg forespurt informasjon. Øverste ansvarlige for håndtering av en personopplysning er enten et datterselskap i konsernet eller Knowit AB. Hvis du vet hvilket Knowit-selskap som er behandlingsansvarlig, kan du alltid kontakte det Knowit-selskapet direkte, og du kan alltid kontakte oss på dataprotection@knowitgroup.com.

Vi lagrer informasjonen så lenge samtykket fra deg finnes. Du kan når som helst kalle tilbake samtykket ved å klikke på avregistrere. Behandlingen skjer i samsvar med Knowits personvernerklæring.

Takk! Vi ringer deg tilbake!

Til toppen