Tre store foldere fulle av papir

Et betydelig automasjonspotensial

Mange bedrifter sitter med et stort automasjonspotensial i form av repetitive og administrative prosesser og arbeidsoppgaver. Ansatte bruker store deler av tiden sin på standardiserte og rutinepregede oppgaver som ved enkle grep kan automatiseres og overlates til roboter. Ved automatisering vil man oppnå raskere og mer nøyaktig håndtering av prosessene, samt mulighet for at oppgavene utføres døgnet rundt. I tillegg vil det ofte oppleves svært positivt for den ansatte å kunne bruke større deler av tiden sin på mer verdiskapende arbeid.

Diskusjon av automasjonspotensiale rund et skrivebord

Hva kan automatiseres?

På tross store muligheter for automasjon i svært mange organisasjoner, ser vi at mange bedrifter ikke henter ut hele automasjonspotensialet. Dette skyldes ofte usikkerhet rundt hvilke prosesser som er egnet for automasjon og hva som faktisk kreves for å lykkes med initiativet. Ønsker du å komme i gang med automasjon i din virksomhet, men er usikker på mulighetene internt?

Hvordan identifisere prosesser egnet for automasjon?

Vi i Knowit Insight har lang erfaring med å evaluere automasjonspotensialet og har god innsikt i hvilke prosesser og arbeidsoppgaver som enkelt lar seg automatisere. Vi vet hva som kreves for å lykkes med implementeringen og bruken av digitale medarbeidere.

På to uker kan vi med vår evaluering av automasjonspotensial levere følgende;

  • Gi økt forståelse for mulighetsrommet til digitale medarbeidere
  • Gjennomføre organisasjonskartlegging for å avdekke de største automasjonspotensialene
  • Gjennomføre prosessvurderingsworkshops for å avdekke egnethet for automasjon, besparelse og kvalitet
  • Utarbeide businesscase på innføring av ulike digitale medarbeidere
  • Utarbeide veikart med en anbefaling om prosessprioritering og tidsplan

two week plan 2.png

Disse leveransene vil gi dere underlaget dere trenger for å ta en veloverveid avgjørelse om videre innføring av digitale medarbeidere.

Evaluering av automasjonspotensial tar 2 uker, og koster 195.000 NOK.

Dersom det er ønskelig, tar vi i etterkant ansvar for å implementere digitale medarbeidere og få hentet ut størst mulig effekt av de identifiserte prosessene. 

Bestill en evaluering ved å trykke på «Bli kontaktet», og fyll ut skjemaet under.

Lurer du på om vi kan hjelpe deg?
Ole Kristian Haug
Head of Automation and Data Analytics
Bli kontaktet
Bli kontaktet

Til toppen