Tre store foldere fulle av papir

Et betydelig automasjonspotensial

Mange bedrifter sitter med et stort automasjonspotensial i form av repetitive og administrative prosesser og arbeidsoppgaver. Ansatte bruker store deler av tiden sin på kjedelige og rutinepregede oppgaver som kunne vært automatisert. Resultatet blir ofte misfornøyde og overbelastede medarbeidere som bruker tiden sin ineffektivt, som igjen kan føre til en negativ spiral av økt sykefravær og et dårlig arbeidsmiljø.

Diskusjon av automasjonspotensiale rund et skrivebord

Utnytter ikke potensialet

Likevel ser vi at mange bedrifter ikke henter ut hele automasjonspotensialet. Dette skyldes ofte usikkerhet rundt hvilke prosesser som er egnet for automasjon og hva som faktisk kreves for å lykkes med initiativet. Ønsker du å komme i gang med automasjon i din virksomhet, men er usikker på mulighetene internt?

Hvordan identifisere prosesser egnet for automasjon?

Vi i Knowit Insight har lang erfaring med å evaluere automasjonspotensialet og har god innsikt i hvilke prosesser og arbeidsoppgaver som enkelt lar seg automatisere. Vi vet hva som kreves for å lykkes med implementeringen og bruken av digitale medarbeidere.

På to uker kan vi med vår standard evaluering av automasjonspotensial levere følgende;

  • Gi økt forståelse av hvilke digitale medarbeidere som finnes der ute, og deres styrker og svakheter
  • Gjennomføre heatmapping av organisasjonskartet for å identifisere i hvilke deler av organisasjonen det er størst potensial
  • Gjennomføre prosessvurderingsworkshops per avdeling/område for å avdekke egnethet for automasjon, besparelse og kvalitet
  • Utarbeide et businesscase på innføring av ulike digitale medarbeidere opp mot besparingspotensial
  • Utarbeide et veikart med en anbefaling om hvilke prosesser som bør prioriteres, og når

two week plan 2.png

Dette vil gi dere underlaget dere trenger for å ta en avgjørelse om videre innføring av digitale medarbeidere.

Evaluering av automasjonspotensial tar 2 uker, og koster 195.000 NOK.

Dersom det er ønskelig, tar vi i etterkant ansvar for å implementere digitale medarbeiderne og få hentet ut størst mulig effekt av de identifiserte prosessene. 

Bestill en evaluering ved å trykke på «Bli kontaktet», og fyll ut skjemaet under.

Lurer du på om vi kan hjelpe deg?
Ole Kristian Haug
Head of Automation and Data Analytics
Bli kontaktet
Bli kontaktet

Til toppen