Vårt tilbud

Det første steget er alltid å kartlegge hvordan bedriften din håndterer personopplysninger. Knowit har et heldekkende tilbud innenfor personvern som går fra analyse og datavern til Privacy by Design og teknisk oppfølging av leverandører.

Effektiv omstilling

Vi har utviklet en metode for å identifisere nåværende situasjon og planlegging av videre arbeid med personopplysninger. Metoden sikrer en rask og kostnadseffektiv omstilling til arbeidsmåter som er i tråd med lovgivningen. Resultatet er en handlingsplan for hvordan din organisasjon skal oppnå kravene som gjelder.

Prosjektleder for personvern

Det trengs en drivende kraft for å få gjennomført et personvernsprosjekt, spesielt i større organisasjoner med mange interessenter og kontor på ulike steder. Våre prosjektledere kan personvern og loser din organisasjon trygt gjennom implementeringsarbeidet.

Implementeringsprosjekt

Implementering av kravene til personvern vil påvirke operativmodellene i de fleste virksomheter, spesielt i IT-organisasjonen. Implementeringen kommer også til å påvirke hvordan IT-strategi og forvaltning fungerer for å oppfylle virksomhetens behov og prioriteringer. Knowit kan støtte ved å lære opp organisasjonen og fungere som veiledere.

Datavernombud

Den nye reguleringen stiller krav til at noen organisasjoner må ha et datavernombud. Dette kravet gjelder blant andre offentlige myndigheter og organisasjoner som har særlig risiko i behandling av data. Et slikt ombud har som ansvar å se til at personopplysninger og data behandles på korrekt og lovlig vis i organisasjonen. Du kan leie denne tjenesten av oss. Vi setter da opp en skreddersydd pakke inkludert rådgivning og systematiske oppfølgingstjenester. Dette sikrer at din organisasjon får støtte og konstant oppfølging på dette området. 

Sourcing, anskaffelser og oppfølging

Samtlige virksomheter som behandler personopplysninger må passe på at deres sourcingstrategi og gjeldende leveranseavtaler er riktig. Knowit Secure kan støtte din bedrift i alt fra strategispørsmål til anskaffelser av nye systemer. Vi kan også systematisk følge opp med deres leverandører for å sikre et stadig oppdatert bilde som viser hvordan de håndterer deres data.

Identifisering av informasjonsflyten

En av de store utfordringene i et personvernsprosjekt er å identifisere hvor dataene finnes og hvordan data flyten er. I mindre organisasjoner gjøres dette ofte gjennom intervjuer og manuell kartlegging. I store komplekse organisasjoner bruker vi løsninger fra våre samarbeidspartnere som for eksempel SAS Institute og Comformics.

Privacy by Design

Privacy be Design innbefatter teknisk implementering av personvern-prinsippene ved systemutvikling og er et eksplisitt krav i personopplysningsloven. Disse kravene kan føre til at systemene deres potensielt kan må gjennomgå omfattende designforandringrer. Gjennom å anvende etablerte standarder hjelper vi dere å forstå og oppfylle disse kravene.

Lurer du på om vi kan hjelpe deg?
Bjørn-Are Karolius
CEO Knowit Cybersecurity & Law
Bli kontaktet
Bli kontaktet

Ønsker du invitasjoner til seminarer og nyhetsbrev om cybersecurity - meld deg på her!

Skriv inn din e-postadresse nedenfor for å abonnere på oss.

Til toppen