Nåsituasjon+

De fleste virksomheter må forholde seg til EU’s nye personvernforordning. Vi har tatt frem en metode for å identifisere nåsituasjon og lage en plan for videre arbeid. Vi hjelper din virksomhet med å gjøre en rask og smidig omstilling til nye arbeidsmetoder og rutiner ihht den nye personvernforordningen.

Compliance as a Service

Vi kan løpende følge opp underleverandører eller deler av din virksomhet mot så vel interne som eksterne sikkerhetskrav og regelverk. Med Compliance as a Service får din organisasjon jevnlige, skreddersydde rapporter om sikkerhetsnivået. 

KARMA

Med KARMA tilbyr vi din virksomhet en forretningsorientert risikohåndtering bestående av både metode og støtteapplikasjoner. KARMA er et enkelt og effektivt risikoverktøy i arbeidet med å identifisere risiki i din virksomhet, rangere dem ut i fra forretningsmessig påvirkning/konsekvens for deretter å prioritere de handlinger og tiltak som best kan redusere identifiserte trusler og risiki. 

Verifikasjon på sikkerhetsnivå inkludert pentrasjonstester

Formålet med å verifisere sikkerheten er å utrede det tekniske og administrative sikkerhetsnivået i et eller flere systemer, og identifisere eventuelle sårbarheter. Vi benytter en velprøvd metodikk som kan tilpasses etter den aktuelle virksomhet og inkluderer testscenarier for sårbarheter i så vel standardløsninger som egeneutviklede applikasjoner.

Bli kontaktet
Jorunn Terjesen
Head of Cybersecurity & Law Norway
Bli kontaktet
Bli kontaktet

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vil du vite mer om hva vi gjør og motta invitasjoner til våre seminarer og arrangementer? Skriv inn din e-postadresse nedenfor for å abonnere på vårt nyhetsbrev.

Til toppen