Vi lever i en tid med rask teknologisk utvikling, som gir oss nye muligheter og utfordringer hver dag. En av de mest spennende og kraftfulle teknologiene i vår tid er generativ kunstig intelligens (AI), som har potensialet til å forvandle måten vi jobber, lever og tenker på. I Knowit mener vi at systemer drevet av AI, som Copilot og ChatGPT, er mer enn bare verktøy, men heller strategiske virkemidler som kan hjelpe deg med å lede an i utviklingen og skape konkurransefortrinn for deg og din bedrift. Men hvordan drar du nytte av AI på en effektiv og ansvarlig måte? Og hvordan sikrer du at AI brukes på en måte som er i tråd med dine verdier, mål og kunder? Hvordan kan du bygge din egen kompetanse og kapasitet på AI, slik at du kan fortsette å utvikle deg og tilpasse deg til endringene i markedet?

Generativ AI åpner en verden av nye muligheter, ved å gi bedrifter tilgang til ideer, innovative løsninger og smartere arbeidsmåter raskere og mer effektivt enn noen gang før. Med AI kan du blant annet utforske nye ideer, løse komplekse problemer, forbedre kundereisen, optimalisere arbeidsprosesser, akselerere innovasjonsarbeidet, eller skape nye forretningsmodeller. AI kan også hjelpe deg med å forstå dine kunder bedre, tilpasse deg deres behov og preferanser, og skape lojalitet og tillit. Å være i forkant av denne utviklingen innen AI kan gi deg et konkurransefortrinn i et stadig mer krevende og dynamisk marked, hvor kundene forventer mer og mer av deg og din bedrift.

Å ta i bruk AI er ikke uten utfordringer. Ved oppstart av et slikt prosjekt støter man gjerne på fire hovedkategorier av hindre og utfordringer på veien: Organisatorisk, teknisk, strategisk og merkantilt. Fra et organisatorisk perspektiv ser vi at silobaserte strukturer og endringsvilje spiller nøkkelroller. Komplekse organisatoriske strukturer kan skape utfordringer ved implementering av verktøy som skal samhandle med eksisterende systemer og den digitale modenheten kan skape et utfordrende klima for implementering og utrulling. Teknisk opplever vi at sikker datahåndtering og kontroll på datakvalitet er utfordrende for mange. De strategiske utfordringene utspiller seg allerede fra start ved valg av verktøy, og strategiske valg ved utrulling kan være avgjørende for videre suksess. Til slutt ser vi at det er merkantile utfordringer knyttet til å ta i bruk AI. Mange bransjer er underlagt strenge retningslinjer, normer og forventninger, som påvirker mulighetsrommet for å ta i bruk AI-verktøy. En suksessfull implementering er også avhengig av et stødig fokus på gevinstrealisering, som er avhengig av en treffende tilnærming til endringsledelse i prosessen.

For å overvinne disse utfordringene, trenger du en partner som kan hjelpe deg med å utnytte det enorme potensialet som AI gir, på en måte som er tilpasset dine behov og mål. Knowit er en slik partner. Vi har en unik kombinasjon av ekspertise på kunstig intelligens, forretningsrådgivning og endringsledelse, som gjør oss i stand til å skreddersy løsninger som passer din bedrift. Vi kan hjelpe deg med å definere din visjon og strategi for bruk av kunstig intelligens, utvikle løsningen, bygge kompetanse og kapasitet i organisasjonen, og sikre brukernes tillit og aksept. Med Knowit som din partner, kan du oppnå strategisk suksess og utnytte det enorme potensialet som kunstig intelligens gir. Vi tror på å bygge langsiktige og bærekraftige relasjoner med våre kunder, og vi er opptatt av å levere resultater som overgår dine forventninger. Kontakt oss i dag for å finne ut mer om hvordan vi kan hjelpe deg med å realisere din visjon for bruk av kunstig intelligens.

Lurer du på om vi kan hjelpe deg?
Linne Dale Midttømme
Senior Manager

Ønsker du invitasjoner til seminarer og nyhetsbrev - meld deg på her!

Skriv inn din e-postadresse nedenfor for å abonnere på oss.

Til toppen