Gjennom dette nettbaserte kurset lærer du følgende:

  1. Forstå rollen til en fasilitator
  2. Hva skal til for å gjennomføre en vellykket workshop
  3. Fasilitere workshops på et grunnleggende nivå
  4. Få kjennskap til ulike verktøy og metoder

Dette vil gi deg grunnlaget til å oppnå det du ønsker med workshops og få mer ut av de ansattes tid.

Det nettbaserte kurset varer i 2-4 timer, og koster 4.000 per deltaker eller 20.000 NOK for hele selskapet. Det følger også med en planleggingssesjon og en oppfølgingssesjon.

Bestill nettbasert kurs ved å trykke på «Bli kontaktet», og fyll ut skjemaet under.

lurer du på om vi kan hjelpe deg?
Christian Hartmann
Head of Knowit Insight Norge
Bli kontaktet
Bli kontaktet

Til toppen