KPI dashboard vist på en PC monitor

Mulighet

I flere industrier har IT for lengst gått fra å betraktes som et kostsenter til en forretningskritisk muliggjører, som rommer alt fra teknologiene som kan bidra til å forstå kundebehov, forenkle utviklingsprosesser og sikre leveranse av tjenestene til mekanismene og ressursene som sørger for at dette kan forandre seg i takt med endringer i konkurranselandskap, brukerbehov og kommende teknologiske muligheter.

IT blir for stadig flere et av de viktigste instrumentene for å eksekvere på selskapets strategi, øke lønnsomhet og redusere risiko ved å bidra med sikkerhet og responsivitet.

Tegning av planer på hvit tavle

Problem

Parallelt med denne utviklingen har mulighetsrommet blitt mer sammensatt, de teknologiske rammene bredere og endringstakten høyere. Stadig flere tilbydere dekker hele eller deler av IT-behovet, og uavhengig av hvor driftskritisk IT sin rolle er for en virksomhet, øker antallet, kompleksiteten og viktigheten av sentrale teknologivalg som må fattes - helhetlig og proaktivt.

Noen eksempler på sentrale spørsmål organisasjoner må stille seg, er: Hva er våre forretningsmål over tid? Hvilken rolle skal IT spille i vår virksomhet? Hvordan sørger vi for at vi teknisk understøtter visjonen og forretningsmålene våre - hvilke arkitektoniske prinsipper bør vi følge? Hvordan sikrer vi en tilstrekkelig fleksibilitet til å kunne imøtekomme endringer i brukerkrav og teknologi i fremtiden? Hvordan sikrer vi tilstrekkelig endringsvilje i organisasjonen - hele veien fra ledere til medarbeidere? Og hvordan kan IT understøtte gode prosesser og måten vi bør jobbe på?

Modell for IT-Strategi

Løsning

Dyktige og fremoverlente selskaper evner å formulere klare målsetninger; vurdere egne kapabiliteter; utforme en IT-strategi som understøtter forretningsmål, sikrer fleksibilitet, og nyttiggjør det teknologiske mulighetsrommet; og å bevege seg målrettet, men dynamisk, mot sine målsetninger.

Knowit bistår arbeidet med å tydeliggjøre ambisjoner, kartlegge digital modenhet, etablere veikart, styringsmodell og planer - enten i en fullskala IT-transformasjon eller i form av mindre, spissede strategiprosjekter.

Ved å kartlegge virksomhetens nåsituasjon i form av dagens strategi og forretningsmål, kapabiliteter og organisasjonskultur; analysere internt og eksternt mulighetsrom; designe målbilde og IT-krav legges grunnlaget for en dynamisk IT-strategi. Vår metodikk kombinerer langsiktige målsettinger med det uunngåelige behovet for fleksibilitet og tilpasningsdyktighet på veien inn i fremtiden - alt i tett samarbeid med kundene våre.

Bli kontaktet
Kristoffer Biørnstad
Head of Digital Strategy & Business Development
Bli kontaktet
Bli kontaktet

Ønsker du invitasjoner til seminarer og nyhetsbrev - meld deg på her!

Skriv inn din e-postadresse nedenfor for å abonnere på oss.

Til toppen