Architecture Services

Hva trenger du og din organisasjon for å lykkes med de digitale tjenestene? Vi mener at IT-arkitekturen er en del av nøkkelen. La oss veilede dere, slik at vi i fellesskap kan utvikle den arkitekturen dere trenger.

Folk arrangere en bokhylle.

Arkitektur handler om struktur og samhandling

Vi kan gi veiledning og rådgivning innen ulike IT-arkitekturer, f.eks. bedriftsarkitektur, enterprisearkitektur, løsningsarkitektur, programvarearkitektur og infrastruktur. Vi avlaster og støtter dere i både strategiske, taktiske og operative beslutninger angående omverdensanalyse samt forretnings- og IT-strategi.

Vi tar utgangspunkt i en analyse av selskapets situasjon og hvilken verdi arkitekturen har for nettopp deres bedrift. Vi tar selvsagt hensyn til omverdensanalyser og hva som er aktuelt akkurat nå.

Lurer du på om vi kan hjelpe deg?
Christer Kjellesvig
Bli kontaktet
Bli kontaktet

Lurer du på om vi kan ringe deg?

Takk! Vi vil ringe deg så snart som mulig!

Til toppen