Person med en hestehale ser foran laptop.

Master Data Management og datakvalitet

Master data (grunndata) er data som på en eller annen måte er felles for organisasjonen. Det kan for eksempel være HR-relaterte data, kundedata eller produktdata. Denne informasjonen er antakelig lagret i flere systemer og ulike formater, alt etter selskapets fokus, størrelse og datamodenhet. Målet med Master Data Management (MDM) er å sikre at selskapets informasjon brukes på en konsekvent, relevant og korrekt måte. Løsningen fører til høyere datakvalitet, som i sin tur skaper forutsetninger for bedre forretningsresultater og følgelig økt omsetning og fortjeneste, i tillegg til at man får et konsekvent bilde av virkeligheten.

Vil du at vi skal ringe deg?

Takk! Vi vil ringe deg så snart som mulig!

Til toppen