Gjennomføre mer med mindre ressurser

Endringer skjer hele tiden og i stadig raskere tempo. Regjeringen ser at endrings- og forberedelsestempoet for digitalisering av offentlige tjenester bør økes, med fokus på høyere brukervennlighet og resultatorientering.

Vi hjelper til med å møte disse utfordringene med moderne systemutviklingsmetoder, fokus på brukervennlighet, omfattende domenekunnskap innen selvbetjeningsløsninger, overvåking, støtte- og ytelsesberegninger, systemer for betaling og registrering, portaler og infrastruktur, langsiktig ansvar og kontinuerlig kompetanseutvikling.

Med bred kompetanse, lang erfaring, dyp innsikt og ny innovasjon hjelper vi stat og kommune med å levere bedre tjenester til innbyggere og organisasjoner.

Innovativt referanseprosjekt med et overordnet mål – åpenhet

Knowit samarbeider tett med to av Norges sterkeste offentlige aktører for å bidra til en effektiv, pålitelig og åpen forvaltning. Det er et felles prosjekt mellom Oslo by/kommune og Difi, direktoratet for forvaltning og IKT. De samarbeider for å skape en felles informasjonskilde for hele det offentlige Norge. Begge parter arbeider for å gi allmennheten større innsyn i den offentlige virksomheten. Gjennom prosjektet vil innbyggerne få tilgang til offentlig e-post og politiske saker.

Man vil oppnå betydelige effektivitetsgevinster ved at man automatiserer tidligere manuelt arbeid. Dette vil gi store fordeler for brukere, innbyggere, medier, politikere, organisasjoner/foreninger og næringsliv. Verdiskapende og inkluderende for alle.

Finn ut mer
Erik Nylund
Digitalisering av offentlig sektor

Vil du at vi skal ringe deg tilbake?

Takk, vi vil ringe deg så snart vi kan.

Til toppen