Gjennomføre mer med mindre ressurser

Endringer skjer hele tiden og i stadig raskere tempo. Regjeringen ser at endrings- og forberedelsestempoet for digitalisering av offentlige tjenester bør økes, med fokus på høyere brukervennlighet og resultatorientering.

Vi hjelper til med å møte disse utfordringene med moderne systemutviklingsmetoder, fokus på brukervennlighet, omfattende domenekunnskap innen selvbetjeningsløsninger, overvåking, støtte- og ytelsesberegninger, systemer for betaling og registrering, portaler og infrastruktur, langsiktig ansvar og kontinuerlig kompetanseutvikling.

Med bred kompetanse, lang erfaring, dyp innsikt og ny innovasjon hjelper vi stat og kommune med å levere bedre tjenester til innbyggere og organisasjoner.

Innovativt referanseprosjekt med et overordnet mål – åpenhet

Knowit samarbeider tett med to av Norges sterkeste offentlige aktører for å bidra til en effektiv, pålitelig og åpen forvaltning. Det er et felles prosjekt mellom Oslo by/kommune og Difi, direktoratet for forvaltning og IKT. De samarbeider for å skape en felles informasjonskilde for hele det offentlige Norge. Begge parter arbeider for å gi allmennheten større innsyn i den offentlige virksomheten. Gjennom prosjektet vil innbyggerne få tilgang til offentlig e-post og politiske saker.

Man vil oppnå betydelige effektivitetsgevinster ved at man automatiserer tidligere manuelt arbeid. Dette vil gi store fordeler for brukere, innbyggere, medier, politikere, organisasjoner/foreninger og næringsliv. Verdiskapende og inkluderende for alle.

Til toppen