restaurantansatte i mat lastebil arbeider med mobile enheter

Spar tid og penger

Å få systemer til å kommunisere med hverandre og med omverdenen på en effektiv måte har historisk kostet store penger, og når de gamle systemene senere skal byttes ut med nye, mer moderne systemer, kreves det ofte omfattende tilpasninger. Med en tydelig strategi kan du oppnå store besparelser.

Med en velfungerende integrationsplattform kan du også raskt tilpasse deg omverdenens krav til informasjonsutveksling og skape nye forretningsmuligheter med kunder og leverandører.

La oss hjelpe deg med strategien.

Lurer du på om vi kan hjelpe deg?
Snorre Finanger
Ansvarlig for Integrasjon
Bli kontaktet
Bli kontaktet

Lurer du på om vi kan ringe deg?

Takk! Vi vil ringe deg så snart som mulig!

En bunt notatbøker.

Arkiver effektivt

Alle dokumenter må arkiveres, men hvordan finner man dem igjen? Med automatisk merking med metadata blir dette enklere. For å lette søkingen ytterligere, har vi en løsning for å vise dokumentene dine direkte i bedriftssystemet. Bruk denne løsningen til for eksempel å vise en kundes sortiment i en kundeportal, eller vise e-fakturaer i en nettbank.

Til toppen