person i sofa gjennomføre en internett kjøp

Et mer effektivt salgs- og kredittsystem

Øk effektiviteten og kvaliteten på dine kreditt- og salgsprosesser ved hjelp av Applikator.Front. Løsningen er enkel å bruke og forenkler hele kjeden i en låne- eller leasingprosess, fra søknad til kontroll av formalia og til slutt utbetaling til kunden. 

Å automatisere kredittprosessen gir ikke bare lavere kostnader, men også høyere kvalitet. Dessuten er løsningen skalerbar og kan hjelpe deg å håndtere variasjoner i søknader uten at dette belaster personalet. 

Kontobehandling med Applicator.Core

En komplett låne og leasingreskontroløsning for virksomheter som ønsker å automatisere sin drift, bygget som en utvidelse av Microsoft Dynamics NAV.

For å være konkurransedyktig over tid, krever finansieringsvirksomheter, fullintegrerte og automatiserte låne og kredittprosesser. Applikator familien lar finansieringsvirksomheter styre hele livsløpet av en låne eller leasingkontrakt, inkludert salgs-, kreditt-, transaksjons- og rapporteringsvirksomhet. Applikator.Core håndterer alle aktiviteter fra utbetaling til avslutning av en kontrakt.

Til toppen