Knowit aktiviteter

I Knowit har vi stor tradisjon for inhouse fagaktiviteter. Dette er et viktig bidrag for å heve fagkompetansen hos våre ansatte, bygge nettverk og legge tilrette for innovasjon. Under kan du se et utvalg av våre aktiviteter.

Knowit Talks

Knowit Talks er et inspirerende seminar for alle som er interessert i innovasjon, kultur, teknologi og strategi. Vi inviterer deg til å starte dagen sammen med oss i Universitetsgata 1 (U1) eller på webinar.

Miljøhack

Miljøhack er et hackathon der Knowit ansatte samles for å jobbe med ekte, uløste og ikke minst relevante miljøorienterte caser, sammen med spennende kunder. Det er stort fokus på tverrfaglighet, faglig moro og det sosiale.

Knowit Test School: Vil du fordype deg i testfaget?

Knowit er ISTQB Global partner, og utover å tilby dyktige testkonsulenter leverer vi også utdanning for alle som ønsker å utvikle seg innenfor området. Vi tilbyr akkrediterte ISTQB kurs på flere ulike nivåer, og planlegger også flere praktisk rettede kurs innenfor spesifikke metoder og verktøy fremover.

Besøk vår infoside for tidspunkt og påmelding for 2023

Knowit Academy

Knowit Academy er Knowits interne kompetanseutviklingsprogram for ansatte i Norge. Målgruppen for programmet er alle ansatte. Vår ambisjon er å lage det beste og mest givende kompetanseutviklingsprogramet som finnes blant norske teknologibedrifter.

Andre aktiviteter

Gjennom året gjennomfører vi flere inhouse aktiviteter. Under er et utdrag fra noen av disse. 

GROW - et lederutviklingsprogram for kvinner i Knowit.

Topptur - en foredragsserie og workshops for høykonsentrert kompetanseoverføring internt i Knowit. 

Talentprogram for nyutdannede og sommerjobb for studenter.

Til toppen