Gå til hovedinnhold
Til hjemmesiden til Knowit

Vårt bærekraftsarbeid

Akkurat som alle andre organisasjoner og selskaper, blir vår rolle stadig viktigere fra et bærekraftsperspektiv. Vårt overordnede bærekraftsmål er at vi sammen med kunder og partnere daglig bidrar til FNs Agenda 2030 og samfunnsutviklingen, med en positiv miljø- og klimapåvirkning, samtidig som vi øker inkluderingen.

Modalen, Bergen Norway

Visjon, strategi og bærekraftsmål

Sammen med kunder og samarbeidspartnere skal Knowit aktivt bidra til FNs 2030-agenda og samfunnsutvikling, med positiv miljø- og klimapåvirkning, samt økt inkludering. For oss handler bærekraft om å skape langsiktige verdier ved å integrere miljømessige, sosiale og økonomiske risikoer og muligheter i forretningsstrategi og drift. Å integrere bærekraft er med på å skape et attraktivt og fleksibelt selskap som er rustet for et forretningslandskap i endring. 

 

Et bærekraftig og menneskelig samfunn

Med utgangspunkt i vår visjon om et bærekraftig og menneskelig samfunn kan vi være en positiv kraft i saker som gjelder både miljø og bærekraft i et bredere perspektiv.

Knowit er medlem av FNs Global Compact, som betyr at vi skal drive virksomhet på en etisk måte med respekt for egne og andres ansatte, samt minimere den negative miljøpåvirkningen.

Med utgangspunkt i prinsippene tilstreber vi å utvikle virksomheten i samsvar med god forretningsskikk og riktig handling på områder som menneskerettigheter, arbeidsrett, miljø og antikorrupsjon.

Våre etiske retningslinjer, likestillings- og mangfoldspolitikk og miljøpolitikk er forskrifter som styrer og reflekterer vårt arbeid innen bærekraftsområdet.

 

 

 

 

 

Noen av våre bærekraftsprosjekter

Slide 1 of 2

Vår bærekraftsrapportering er basert på fire pilarer

Knowit har et samarbeid med Exponential Roadmap Initiative. Deres 1,5°C Business Playbook er en konkret guide for bedrifter i alle størrelser som ønsker å jobbe aktivt for å bidra til å nå 1,5 graders målet. Vi bruker ikke bare playbookens fire pilarer for å rapportere vår negative og positive klimapåvirkning, men for å rapportere hele vårt bærekraftsarbeid.

 

Pilar 1 | Veien til å bli fremtidens selskap (ENG)

Pilar 2 | Veien til fremtidens verdikjede (ENG)

Pilar 3 | Veien til fremtidens virksomhet (ENG)

Pilar 4 | Veien til fremtidens samfunn (ENG)