Gå til hovedinnhold
Til hjemmesiden til Knowit

Forskning – En brobygger mellom teori og praksis 

Gjennom vår forskningssatsning ønsker vi å skape verdi gjennom å tette gapet mellom akademia og praksis.

Vårt mål

Knowit ønsker å være det konsulenthuset som setter forskningsbasert kunnskap fremst. Målet med vår forskningssatsning er økt verdiskapning gjennom å tette gapet mellom akademia og praksis, med fokus på datadrevet digital transformasjon av offentlige og private virksomheter i Norge.

Gjennom forskning skape nyskaping, innovasjon og entreprenørskap.

Tilføre forskningsbasert kunnskap for å gjøre Knowit og kundene våre enda bedre

Vi i Knowit mener at en forskningsbasert tilnærming er essensiell i utviklingen av et mer bærekraftig samfunn. Vi kan, og skal, sikre læring basert på erfaringer fra alt vi har gjort og erfart tidligere, men vel så viktig er det å se dette i sammenheng med det vi kan predikere om fremtiden. Vi jobber tett sammen med forskningspartnere og kunder for å søke disse svarene. Basert på denne måten å jobbe på skal våre kunder være trygge på at rådene fra Knowit legger til rette for en mer bærekraftig og effektiv digital transformasjon.


Amund Brandsrud

CEO Knowit Solutions Norge

Bygd på samarbeid 

Siden 2001 har vi hatt et formelt samarbeid med SINTEF, Universitet i Oslo, Norges forskningsråd og Simula Research Lab.

Vi skaper arenaer for kunnskapsdeling, forsker på kunder, veileder studenter/ansatte i mastergrad og PhD-studier og tilbyr rådgivning til kunder fra internasjonale forskningsmiljøer.

Logo vegg med Knowit sine forskningspartnere

Mange fagområder 

Knowit gjør forskning innenfor fagområdene: 

  • Storskala smidig (produktutvikling og autonome team)
  • Datadrevet digital transformasjon
  • Organisasjon, innovasjon og økosystemer 
  • Teknisk gjeld
Programmeringslinjer på pc-skjerm
Personer som prater sammen på kontoret foran en TV
Person som holder lyspære og lyslenke i hendene

Verdiskapende og anvendbar forskning 

Knowit har etablert en intern plattform for å få opp forskningsaktivitet og forskningsprosjekter. En plattform for studenter, forskere, kunder og ansatte for å få frem ny kunnskap og økt verdiskapning for alle involverte. Vi driver primært med aksjonsforskning, forskning der resultatene brukes til å starte praktiske tiltak under medvirkning av forskeren selv. På denne måten blir forskning praktisk anvendbar for kunden underveis.

Vi trekker også gjerne med kundene inn i forskningsarbeidet vi er engasjert i hvis de ønsker det. Vi kan formidle rådgivning fra ledende forskere innen AI/dataplattform og metodikk/organisasjon, og vi kan formidle kontakt med mastergrads- og PhD-studenter. Vi er veldig interessert i å forske på kunder, for å få frem ny kunnskap og vi inviterer til arenaer for kunnskapsdeling underveis.

Si i fra hvis du vil være med å gjøre en forskjell! 


Jan Henrik Gundelsby

Head of R&D

Knowit Norge