Knowit Test School

Kurs og sertifiseringer for deg som vil ha faglig påfyll innen test!

SERTIFISERING OG KURSBEVIS

Vi utsteder kursbevis til alle deltakere og i tillegg får du eksamensertifikat når du består eksamenen.

Knowit Test School er ISTQB Global partner og Knowit er DASA training partner.

Vi tilrettelegger gjerne for bedriftsinterne kurs for de som ønsker det. Ta kontakt for et eget pristilbud.

LÆR AV HVERANDRE

Lag nettverk / kollokviegrupper med andre testere på kurset for verdifull utveksling av erfaringer og kunnskap.

Du får mulighet til å lære av og samhandle med de andre deltakerne i egnede breakout-sessions, forelesninger og diskusjoner.

VIDEREFØRING AV LÆRING

Vi tilrettelegger for videre læring etter gjennomført kurs ved å tilby et online nettsamfunn som kan hjelpe deg og dine klassekamerater i fremtidige testutfordringer. Følg Knowit Test School på Facebook!

Skaff deg bransjeekspertise: Våre kurs formidler den nyeste bransjeinnsikten gjennom praktiske eksempler og mye mer.

VERDIFULLT KURSMATERIELL

Du får utdelt kursmateriell som dekker det samme faglige innholdet som opplæringen i klasserommet, og deltakerne beholder dette for eget bruk også etter kurset.

Våre kurs har begrenset antall plasser for å sikre at alle får en personlig oppfølging fra kursleder og sikrer effektiv klassediskusjon.

Lurer du på om vi kan hjelpe deg?
Kristian Brandser
Daglig leder, Knowit Quality

Til toppen