Knowit Test School

Vil du fordype deg i testfaget? Scroll ned for å lese mer!

MELD DEG PÅ KURS

Kursplan Høst/Vinter 2022:

TBD - Cypress Core Workshop

TBD - ISTQB Foundation - Sertifisert Tester på Norsk (CTFL-NO)

19/09 - 20/09 DASA Devops Fundamentals

12/10 - 14/10 ISTQB Foundation - Certified Tester (CTFL)

13/10 - 14/10 DASA Devops Product Owner

26/10 - 28/10 ISTQB Advanced - Agile Technical Tester (CTAL-ATT)

31/10 - 01/11 ISTQB Foundation - Agile Tester (CTFL-AT)

08/11 - 10/11 ISTQB Specialist - Test Automation Engineer (CT-TAE)

17/11 - 18/11 DASA Devops Professional Enable & Scale 

22/11 - 24/11 ISTQB Specialist - AI Testing (CT-AI)

28/11 - 02/12 ISTQB Advanced - Test manager (CTAL-TM)

SERTIFISERING OG KURSBEVIS

Vi utsteder kursbevis til alle deltakere og i tillegg får du eksamensertifikat når du består eksamenen.

Knowit Test School er ISTQB Global partner og Knowit er DASA training partner.

Vi tilrettelegger gjerne for bedriftsinterne kurs for de som ønsker det. Ta kontakt for et eget pristilbud.

LÆR AV HVERANDRE

Lag nettverk / kollokviegrupper med andre testere på kurset for verdifull utveksling av erfaringer og kunnskap.

Du får mulighet til å lære av og samhandle med de andre deltakerne i egnede breakout-sessions, forelesninger og diskusjoner.

VIDEREFØRING AV LÆRING

Vi tilrettelegger for videre læring etter gjennomført kurs ved å tilby et online nettsamfunn som kan hjelpe deg og dine klassekamerater i fremtidige testutfordringer. Følg Knowit Test School på Facebook!

Skaff deg bransjeekspertise: Våre kurs formidler den nyeste bransjeinnsikten gjennom praktiske eksempler og mye mer.

VERDIFULLT KURSMATERIELL

Du får tilpasset kursmateriell som dekker det samme faglige innholdet som opplæringen i klasserommet, og deltakerne beholder dette for eget bruk også etter kurset.

Våre kurs har begrenset antall plasser for å sikre alle en personlig oppfølging fra kursleder og mulighet for effektiv klassediskusjon.

Hør med oss
Kristian Brandser
Daglig leder, Knowit Quality

Til toppen