Hva forsker Transformit på?

  • Hybrid arbeidshverdag: Hvilke arbeidsformer fungerer best for team? 
  • Produktteam: Hvordan skal de organiseres og hvordan jobber de best? 
  • Data og eierskap: Hvem skal eie og hvordan skal vi dele data? 
  • Produkter fra data: Hvordan går man fra data til  produkter/tjenester? 
  • Metrikker og selvforbedring: Hvordan kan team bruke data om seg selv for å drive selvforbedring? 


Transformit skal ta frem ny og verdensledende teknologi for datadrevet digital transformasjon. Teknologien baserer seg på data om organisasjonen, analyserer den og viser et nøyaktig bilde av tilstanden til transformasjonen.

 

Metode

Forskningsteamet jobber i korte iterasjoner, der funn som gjøres underveis leveres tilbake til partnerne raskt. Hensikten er å verifisere funnene og å støtte partnerne i deres arbeid. Forskerne intervjuer folk, deltar i det daglige arbeidet og rådgir basert på funn underveis og hva tidligere forskning viser.

Kunnskapen deles med bedriftene gjennom presentasjoner, deltakelse og gjennom akademiske publikasjoner.

Det blir arenaer på tvers av virksomhetene hvor funn presenteres og hvor erfaring deles på tvers. Av erfaring er dette verdifullt for bedriftene som deltar og er en måte å levere forskning tilbake på.

Om partnerne

SINTEF er forskningspartner og stiller med et forsker-team. NAV, Oslo Origo, Entur, DNB, Skatteetaten og Forskningsrådet er samarbeidspartnere i prosjektet. Det betyr at de skal delta i forskningen og være med å definere tema og problemstillinger som skal studeres.

 

 

 

 

Bli kontaktet
Jan Henrik Gundelsby
Head of R&D, Knowit Solutions
Bli kontaktet
Bli kontaktet

Til toppen