Knowit

Knowit har som ambisjon å endre og effektivisere hvordan det offentlige og private norske virksomheter gjør digital tjenesteutvikling. Ved å utvikle digitale verktøy og metode for datadrevet digital transformasjon, inkludert automatisert analyse av datadrevet utvikling, vil vi kunne differensiere oss i markedet og mer effektivt kunne levere tjenester og produkter.

Sintef

SINTEF har som ambisjon å bidra med forskningsbasert kunnskap og metodikk på digital transformasjon. SINTEF har et forskningsmiljø i verdensklasse på systemutvikling, autonome team og prosessforbedring og har lang erfaring med innovasjonsprosjekter og programvareutvikling.

Nav

NAV har deltatt i flere forskningsprosjekt om smidig metodikk i stor skala og digital transformasjon sammen med SINTEF. De er en viktig aktør som driver den digitale transformasjonen fremover i Norge gjennom blant annet sin NAIS plattform og nye digitale tjenester som for eksempel foreldrepengeordningen.

Oslo Origo

Oslo Origo er en ny etat i Oslo Kommune som skal være en pådriver for kommunens digitale transformasjon. Oslo Origo bygger en plattform for digital tjenesteutvikling og ønsker å benytte et plattformtankesett for å invitere alle til å lage tjenester og gjenbruke data. For å få til dette er Oslo Origo avhengig av å tenke nytt og ønsker derfor å jobbe tett med forskning og bidra til å skape ny teknologi.

DigDir

DigDir er regjeringa sitt fremste verktøy for raskere og mer samordna digitalisering av offentlig sektor. De støtter prosjektet fordi de ser nødvendigheten av ny teknologi som støtter virksomheter i digital transformasjon.

Entur

ENTUR samler kollektiv Norge på én plattform gjennom å bygge en ny plattform på eksisterende plattformer og som allerede deltar i forskningsaktivitet rundt autonome team og storskala utvikling.

Kartverket

Kartverket har et nasjonalt ansvar for geografisk informasjon, drifter det nasjonale eiedomsregisteret og tinglyser fast eiedom og andeler i borettslag. De har store ambisjoner rundt sin digitale transformasjon.

Bli kontaktet
Jan Henrik Gundelsby
Head of R&D, Knowit Solutions
Bli kontaktet
Bli kontaktet

Til toppen