Gå til hovedinnhold
Til hjemmesiden til Knowit

CASE

NORSK KLIMASTIFTELSE

Norges vei til nullutslipp

BÆREKRAFTSTJENESTER

Hvordan ligger vi egentlig an i Norge med tanke på 2030-målet om halverte utslipp av klimagasser? Den oppgaven fikk vi visualisere for Norsk klimastiftelse, gjennom nettsiden tilnull.no.

UTFORDRING

Klimastiftelsen trengte en nettportal som visualiserer datautviklingen av klimagasser

Norsk Klimastiftelse er Norges grønne tankesmie, og de siste tolv årene har den ikke-kommersielle stiftelsen jobbet bredt innenfor klima- og energifeltet med et mål om et samfunn uten menneskeskapte klimagasser, blant annet gjennom et omfattende publisistisk arbeid.

Klimastiftelsen kom til Knowit med ønske om å etablere en webportal som på en enkel og god måte kunne visualisere alle relevante data, om utviklingen av klimagasser og ønsket om å omstille norsk næringsliv i en mer klimavennlig retning.

Hovedmålgruppen er journalister, og i tillegg 10. klassinger – der ønsket var å kunne stimulere til mer handlekraft og endring av atferd gjennom god datavisualisering.

Fordi dataene finnes jo. Men de er svært ofte gjemt i rapporter og på vanskelig tilgjengelige nettsider og datakilder, som gjør det lite tilgjengelig for allmennheten.


LØSNING

Omstillingsbarometer som henter tall fra SSB og Miljødirektoratet

Løsningen har blitt et omstillingsbarometer som daglig henter tall fra SSB og Miljødirektoratet, og som fungerer som en live sekundering i forhold til Norges mål om halvering av klimautslipp innen 2030 – og videre mot nullutslipp i 2050.

Den viser til enhver tid hvordan vi ligger an i forhold til målene både nasjonalt, på fylkesnivå og per sektor.

Vi har lagt vekt på brukervennlighet og på å fremstille kompliserte, offentlige data på en forståelig måte. Første versjon er nå lansert, og planen er å utvide med data om flere klimamål i årene som kommer.


Vil du vite hvordan vi kan hjelpe deg?

Ta kontakt så hører du fra oss!

Idun Storm

Salgsansvarlig

Knowit Norge