Gå til hovedinnhold
Til hjemmesiden til Knowit

CASE

ENTUR

Entur samler kollektiv-Norge på en og samme plattform

SOFTWARE & SYSTEMLØSNINGER

Entur AS er et norsk 100 % statseid selskap opprettet for å tilby salgs- og billettløsninger, og reiseplanlegger for kollektivtransport i hele Norge. Knowit har, sammen med sine underleverandører, komplettert Enturs kompetanse og kapasitetsbehov innenfor digital infrastruktur. Vi leverer på områdene produktutvikling, skytjenester, arkitektur, storskala agile utvikling og governance, i tillegg til kompetanseoverføring og -bygging.

Knowit har levert

Produktutvikling, skytjenester, arkitektur, storskala agile utvikling og governance. 

Utfordring

Entur er en konkurransenøytral aktør som skal gi de reisende en enkel mulighet for kjøp av billetter uten forkunnskaper om hvem som trafikkerer ulike strekninger, på tvers av fylker og transportselskaper. 

Da Entur ble etablert i 2016 var det en helt ny organisasjon med et tydelig krav på leveranse fra sin eier og sine kunder.  De ønsket seg derfor en leverandør som hadde kompetanse- og kapasitetsbehov til å hjelpe til med å bygge en digital organisasjon i et domene i sterk endring, samtidig som man leverte nye tjenester til publikum og samarbeidspartnere.


Løsning

Knowit har så langt i avtaleperioden bidratt med forskjellige utviklingsteam som er bemannet av designere, utviklere, testere og dels teamledere, side om side med Enturs egne ressurser. Samarbeid har vært stikkordet.

Knowit bistår i tillegg med arkitekter og rådgivere med lang fartstid i domenet. Disse jobber på tvers av utviklingsteamene og tett opp mot Entur-ledelsen. Via vårt forskningssamarbeid med SINTEF i Trondheim og IFI ved UiO, har Entur og utviklingsteamene bl.a. fått tilgang til kompetanse og forskningsresultater innenfor området autonome team.


Resultat

Knowit har bidratt til å utvikle målbilde for applikasjonsportefølje med transisjonsarkitekturer, målbilde for moduler, informasjonsarkitektur og rollebeskrivelser. Vi har foreslått og gjennomført teknologistrategi inkludert migrering til skyløsninger, og gitt råd og bidratt til strategiske samarbeid i samferdselssektoren. Videre har vi bidratt til etablering av en digital organisasjon, organisert i domener og i autonome team med nødvendig fora for koordinering og samordning av utviklingsaktivitetene. Knowit har sammen med Entur vært med å definere og vedlikeholde Governance-matriser, bidra i strategiprosesser, til standardisering (f.eks. NeTEx) på norsk og europeisk nivå og med analyse og onboarding av nye operatører i norsk jernbane.


Christian Martinsen

Kommersiell direktør

Knowit Norge