Utfordring

Med et økende salg av elbiler over hele verden vil stadig flere bilister bli avhengige av å kunne lade bilen sin raskt og enkelt på veien i årene som kommer. Med sine over 15.000 lokasjoner og over 40.000 ansatte er Circle K en av verdens største retailere og bensinstasjons-kjeder, og for å komme overgangen fra fossilt til fornybart drivstoff i møte har de derfor valgt Norge som sitt laboratorium for utvikling av produkter og løsninger for elbil-bilister med målsetningen om å tilby markedets beste ladetjenester til kunder langs veien og hjemme.
Circle K installerte sin første elbil-lader i Norge allerede i 2011. eMobility ble opprettet som et eget produkt- og forretningsområde i Circle K i 2018, og i 2019 ble Circle K først i verden til å erstatte bensinpumper med hurtigladere på utvalgte stasjoner. Siden har man raskt bygget ut ladenettverket i Skandinavia samt forberedt utbygging i andre land. Med en raskt voksende etterspørsel ble det etter hvert en utfordring for Circle K å raskt nok kunne rulle ut tjenester til kundene, samtidig som forretningsområdet var under oppskalering.

Løsning

For å effektivisere lanseringer og utrullingen av nye tjenester og ny plattform ble Knowit valgt som samarbeidspartner for å etablere og drive Circle K’s Go-To-Market-program.
Knowits oppdrag ble å etablere en program-funksjon for å koordinere samarbeidet mellom Emobilitys produktutvikling og drift av tjenesteplattformen, og de lokale operasjonene i Norge og Danmark. Dette omfattet planlegging og gjennomføring av lansering av den nye plattformen og appen i Danmark, samt å legge til rette for en sømløs overgang til ny app og tjeneste for alle eksisterende lade-kunder i Norge. Dette inkluderte programledelse og prosjektledelse av utrullingsprosjektene i Danmark og Norge, forbedringer av kundereisen relatert til lading og betaling, samt koordinering og bistand til alle involverte Group og Business Unit funksjoner slik som Sales & Marketing, Customer Support, Operations og Finans.

Resultat

Sammen med nøkkelressurser fra de ulike funksjonene i Circle K etablerte Knowit en program- og styrings-struktur tilpasset den agile arbeidsmetodikken Circle K benyttet. Det ble etablert og gjennomført hyppige møter mellom styringsgruppe og programkontoret for å sikre effektiv rapportering og raske beslutninger. Videre ble det etablert utrullingsprosjekt for Danmark og et mer omfattende migreringsprosjekt for Norge, der sistnevnte inkluderte planlegging og gjennomføring av den tekniske migreringen av kunder og nærmere 500 ladepunkter i Norge.
Utrullingsprosjektet i Danmark ble lansert i juni 2022, og ladere og kunder i Norge ble migrert etter planen i oktober 2022 med svært høy kvalitet og gode tilbakemeldinger fra kunde- og forretningssiden. Særlig ble samarbeidet internt i prosjektet og kommunikasjonen utad fremhevet som særdeles god, og alt i alt ble begge lanseringer vurdert som svært vellykkede i Circle K.

Teamet fra Knowit har vært svært viktig for å realisere våre planer og ambisjoner om å forbedre brukeropplevelsen for elbil-kunder i hele Norden. Knowits kompetanse og kapasitet har gjort oss i stand til å raskt og effektivt skalere organisasjonen vår kortsiktig for å møte de umiddelbare behovene i markedet, samtidig som vi sammen med Knowit kunne sette søkelys på å bygge fremtidsrettede prosesser for en effektiv skalering av vårt tilbud til el-bilister globalt. Vi er svært fornøyde med hvordan prosjektene har blitt gjennomført, og ikke minst hvordan samarbeidet har fungert mellom teamet fra Knowit og våre egne ressurser i Circle K.

Håkon Stiksrud, Global Head of eMobility i Circle K

Lurer du på om vi kan hjelpe deg?
Lars Lindegaard
Head of Digital Enterprise Architecture
Til toppen