Utfordring

Ferdia har i løpet av de siste årene utviklet et solid teknologisk fundament gjennom i sin plattformløsning. Denne leverer flere ulike digitale tjenester knyttet til å finne, booke og koordinere turbussreiser. Med hovedmål om å øke og stabilisere omsetningen, var det nødvendig å spisse produktfokus. Ferdia ønsket derfor en vurdering av de eksisterende tjenestene fra et kommersielt ståsted.

Løsning

Knowit støttet Ferdia ved å bruke beste-praksis innovasjonsmetodikk. Med utgangspunkt i markedspotensial i ulike kundesegmenter og deres tilhørende kundebehov, kartla vi eksisterende og mulige forbedringer i verdiforslag og produkter. Dette ble gjort gjennom en kombinasjon av kvalitativ innsiktsinnhenting som dybdeintervjuer, en markeds- og segmentanalyse og overordnet vurdering av interne kapabiliteter for å gi en anbefaling på veien videre mot en “product/market fit”.

Resultat

Arbeidet resulterte i en anbefaling om endret –og spisset– fokus: tilpasninger i verdiforslag og produkter for å skape høyest mulig betalingsvilje, inkludert produktsammensetning og en hypotese til prismodell. Knowit utarbeidet også en anbefaling til neste steg for Ferdia, herunder hvordan selskapet raskest mulig kunne ta ned risiko og samtidig øke mulighetene for inntjening gjennom videre produktvaliderings- og tilpasningsløp – og slik lykkes på sin videre ferd.

Knowit sitt faglig kompetente team har gitt oss et svært godt fundament for hvordan vi i Ferdia skal ta smarte valg og gjøre de rette prioriteringer framover. Det har vært en ryddig, effektiv og faktabasert prosess der Knowit har involvert oss hele veien, og kommet med svært verdifulle råd som virkelig har hjulpet oss!

Håkon Sæther, CEO i Ferdia

Nysgjerrig? Ta kontakt med oss!
Vemund Rudshagen
Senior Manager, Knowit Insight vemund.rudshagen@knowit.no
Til toppen