Utfordring

Lønnsavdelingen til handelskonsernet identifiserte et behov for et verktøy for å muliggjøre automasjon som organisasjonen ville være i stand til å forvalte og videreutvikle på egenhånd. Dette for å frigjøre de ansattes tid bundet opp i manuelle, tidkrevende og repetitive arbeidsoppgaver. For å komme i gang søkte handelskonsernet dermed en partner med erfaring fra implementering av Robotic Process Automation (RPA), som kunne bistå med prosesskartlegging, utvikling og opplæring av internt personell.

Løsning

Siden sommeren 2021 har Knowit i tett samarbeid med prosjektteamet fra handelskonsernet tatt i bruk RPA-teknologien fra UiPath til å utvikle roboten Bob, deres første digitale lønns- og HR medarbeider. Gjennom prosjektperioden har Knowit levert følgende:


• Pilotering av RPA-teknologi
• Kartlegging av prosesslandskap
• Vurdering og prioritering av 20 potensielle prosesser for automasjon
• Automatisert 9 prosesser som utføres daglig av roboten Bob
• Løpende forvaltning, drift og vedlikehold
• Planlagt opplæringsløp for internt personell hos handelskonsernet

Resultat

Etter nesten et år i drift er nå 9 daglige arbeidsoppgaver helautomatisert innenfor handelskonsernet sitt HR- og lønnssystem, noe som tilsvarer flere tusen timer i årlig tidsbesparelse. Etter en vellykket første fase arbeider handelskonsernet og Knowit nå aktivt mot å identifisere og utvikle nye prosesser samt introdusere RPA for en større del av organisasjonen, og er med dette godt rustet for å hente ut maksimal effekt av automasjonsinitiativet i det videre samarbeidet.

Bli kontaktet
Truls Petersen
Senior Manager - Automation & Data Analytics
Bli kontaktet
Bli kontaktet

Til toppen