Norsk Klimastiftelse er Norges grønne tankesmie, og de siste tolv årene har den ikke-kommersielle stiftelsen jobbet bredt innenfor klima- og energifeltet med et mål om et samfunn uten menneskeskapte klimagasser, blant annet gjennom et omfattende publisistisk arbeid.

 Tilnull_1410x793_1.jpg

Klimastiftelsen kom til Knowit Experience med ønske om å etablere en webportal som på en enkel og god måte kunne visualisere alle relevante data, om utviklingen av klimagasser og ønsket om å omstille norsk næringsliv i en mer klimavennlig retning.

Hovedmålgruppen er journalister, og i tillegg 10. klassinger – der ønsket var å kunne stimulere til mer handlekraft og endring av atferd gjennom god datavisualisering.

Fordi dataene finnes jo. Men de er svært ofte gjemt i rapporter og på vanskelig tilgjengelige nettsider og datakilder, som gjør det lite tilgjengelig for allmennheten.

 

Tilnull_1410x793_2.jpg

 

Løsningen har blitt et omstillingsbarometer som daglig henter tall fra SSB og Miljødirektoratet, og som fungerer som en live sekundering i forhold til Norges mål om halvering av klimautslipp innen 2030 – og videre mot nullutslipp i 2050.

Den viser til enhver tid hvordan vi ligger an i forhold til målene både nasjonalt, på fylkesnivå og per sektor.

Vi har lagt vekt på brukervennlighet og på å fremstille kompliserte, offentlige data på en forståelig måte. Første versjon er nå lansert, og planen er å utvide med data om flere klimamål i årene som kommer.

 

imageny94o.png

Lurer du på om vi kan hjelpe deg?
Idun Storm
Head of Sales, Knowit Experience Bergen
Bli kontaktet
Bli kontaktet

Til toppen