Senteret skal bidra til at både skolen og allmennheten som sådan skal forstå, reflektere, minnes og lære hva som skjedde og hvordan det kunne skje. Det digitale senteret skal være en forlengelse av det fysiske senteret, både før, under og etter besøk – også for de som aldri opplever senteret fysisk i Oslo.

Historiene vi ikke skal glemme

Alle som er født en gang før årtusenskiftet husker hvor de var da bomben smalt. Sjokket da meldingene kom om skytingen på Utøya. Fortvilelsen utover kvelden. Apatien utover natten. Raseriet morgenen etter. Og kjærligheten de påfølgende dagene, ukene og månedene. 

Vi husker. Men vi trenger å forstå. Og vi må sørge for at kommende generasjoner, dagens skolebarn, får hele historien. Bakgrunnen, det politiske ordskiftet, en korrekt gjengivelse av selve hendelsene, gjerningsmannen, tankegodset og tiden etterpå. Og historiene til menneskene – både de som mistet livet og de som er igjen.

Justert visuell profil og nye nettsider

22. juli-senteret hadde behov for utarbeidelse og implementering av nytt nettsted, basert på en ny publiseringsløsning. En ny bookingløsning og justering av visuell profil var også høyt prioritert. Målet var å skape et oversiktlig, innbydende, innholdsrikt og formidlende nettsted, som er fleksibelt og skalerbart.

Det digitale senteret muliggjør nærhet der publikum er. Det skal bidra til å gjøre senteret aktuelt og styrke rollen som formidler, underviser, kontekst og klangbunn.

Knowit Experience Oslo satt sammen et bredt kjerneteam og jobbet tett med 22. juli-senterets prosjektgruppe. Vi arbeidet smidig (Scrum), baserte oss på både kvantitativ og kvalitativ innsikt, utredet teknologiske muligheter og begrensninger. Vi itererte raskt og hadde hyppige avsjekker, både interne og med prosjektgruppen til 22. juli-senteret. Løsningen ble lansert i november 2022.

Lurer du på om vi kan hjelpe deg?
Stig Olav Rognstad
Kundeansvarlig, Knowit Experience Oslo

Til toppen