tog

Utfordring

Entur er en konkurransenøytral aktør som skal gi de reisende en enkel mulighet for kjøp av billetter uten forkunnskaper om hvem som trafikkerer ulike strekninger, på tvers av fylker og transportselskaper. 

Da Entur ble etablert i 2016 var det en helt ny organisasjon med et tydelig krav på leveranse fra sin eier og sine kunder.  De ønsket seg derfor en leverandør som hadde kompetanse- og kapasitetsbehov til å hjelpe til med å bygge en digital organisasjon i et domene i sterk endring, samtidig som man leverte nye tjenester til publikum og samarbeidspartnere.

Løsning

Knowit har så langt i avtaleperioden bidratt med forskjellige utviklingsteam som er bemannet av designere, utviklere, testere og dels teamledere, side om side med Enturs egne ressurser. Samarbeid har vært stikkordet.

Knowit bistår i tillegg med arkitekter og rådgivere med lang fartstid i domenet. Disse jobber på tvers av utviklingsteamene og tett opp mot Entur-ledelsen. Via vårt forskningssamarbeid med SINTEF i Trondheim og IFI ved UiO, har Entur og utviklingsteamene bl.a. fått tilgang til kompetanse og forskningsresultater innenfor området autonome team.

 

Resultat

Knowit har bidratt til å utvikle målbilde for applikasjonsportefølje med transisjonsarkitekturer, målbilde for moduler, informasjonsarkitektur og rollebeskrivelser. Vi har foreslått og gjennomført teknologistrategi inkludert migrering til skyløsninger, og gitt råd og bidratt til strategiske samarbeid i samferdselssektoren. Videre har vi bidratt til etablering av en digital organisasjon, organisert i domener og i autonome team med nødvendig fora for koordinering og samordning av utviklingsaktivitetene. Knowit har sammen med Entur vært med å definere og vedlikeholde Governance-matriser, bidra i strategiprosesser, til standardisering (f.eks. NeTEx) på norsk og europeisk nivå og med analyse og onboarding av nye operatører i norsk jernbane.

Kontakt oss
Frode Kjos
Forretningsutvikler mobilitet, Knowit Solutions

Ved å fylle ut e-postadresse og klikke på abonnere samtykker du i at Knowit håndterer e-postadresse og navn med det formål å sende deg forespurt informasjon. Øverste ansvarlige for håndtering av en personopplysning er enten et datterselskap i konsernet eller Knowit AB. Hvis du vet hvilket Knowit-selskap som er behandlingsansvarlig, kan du alltid kontakte det Knowit-selskapet direkte, og du kan alltid kontakte oss på dataprotection@knowitgroup.com.

Vi lagrer informasjonen så lenge samtykket fra deg finnes. Du kan når som helst kalle tilbake samtykket ved å klikke på avregistrere. Behandlingen skjer i samsvar med Knowits personvernerklæring.

Vil du at vi skal ringe deg?

Ved å fylle ut e-postadresse og klikke på abonnere samtykker du i at Knowit håndterer e-postadresse og navn med det formål å sende deg forespurt informasjon. Øverste ansvarlige for håndtering av en personopplysning er enten et datterselskap i konsernet eller Knowit AB. Hvis du vet hvilket Knowit-selskap som er behandlingsansvarlig, kan du alltid kontakte det Knowit-selskapet direkte, og du kan alltid kontakte oss på dataprotection@knowitgroup.com.

Vi lagrer informasjonen så lenge samtykket fra deg finnes. Du kan når som helst kalle tilbake samtykket ved å klikke på avregistrere. Behandlingen skjer i samsvar med Knowits personvernerklæring.

Takk! Vi ringer deg så snart som mulig!

Til toppen