Digitalisering, sårbarhet og valg i Norge: Tillit til samfunnet og våre systemer er viktigere enn noen gang

Publisert 30 mar 2023

30. mars 2023 – Politisk omveltning, politisk endring og svekket tillit i samfunnet. Dette er blant scenarioene vi i Norge frykter når det er krig i Europa og hvor det går mot kommune- og fylkestingsvalg i Norge. Sikkerhet, sårbarhet og tillit var tema når tidligere utenriksminister og forsvarsminister Ine Marie Eriksen Søreide (Høyre) innledet på seminaret "Onsdagskveld hos Knowit" i går.

Det blir stadig viktigere at vi som former landets strategiske byggeklosser og viktigste digitale tjenester, forstår hvordan de påvirker samfunnet. Vi som teknologibransje må derfor ta et medansvar for helheten og for samvirkningen. Først da kan vi løse de komplekse flokene og bidra til å sikre landets utvikling på best mulig måte. Det var en av konklusjonene fra seminaret, sier Christer Kjellesvig, direktør i Knowit og ansvarlig for seminaret. Knowit, som er et nordisk konsern med 4.000 ansatte, jobber til daglig med digitalisering innen en rekke viktige sektorer i Norge, Norden og Europa. Selskapet har bl.a. kontor i Oslo, Bergen, Trondheim, Arendal, Ålesund og Kristiansand i Norge.


Spennende innledere
Innlederne på seminaret "Onsdagskveld hos Knowit" var Ine Marie Eriksen Søreide. Hun var utenriksminister og forsvarsminister i Norge for Høyre i årene 2013-2021 og leder i dag Utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget. Videre innledet Lea Bjørgul fra Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), Kjell Terje Ringdal fra Høgskolen Kristiania, Johannes Bergh fra Institutt for samfunnsforskning (ISF) og Tarjei Skirbekk som er forfatter av boken «De moderate folkepartienes fall i Europa». Seminaret ble ledet av Paul Chaffey som er tidligere statssekretær i 8 år i Erna Solbergs regjering og studioleder hos Halogen.


GOD STEMNING: Ine Marie Eriksen Søreide, Christer Kjellesvig, direktør i Knowit og ansvarlig for seminaret og Kjell Terje Ringdal en av Norges fremste eksperter på retorikk og førstelektor fra Høgskolen Kristiania.

Ine Marie Eriksen Søreide, leder i Utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget (Høyre)
– Det å ha tillit til hverandre og til viktige samfunnsinstitusjoner er viktigere enn noen gang. Jeg vil berømme E-tjenesten, Politiets sikkerhetstjeneste og Nasjonal sikkerhetsmyndighet for åpenhet og kunnskapsdeling om hva som er vår tids trusselbilde, sa Ine Marie Eriksen Søreide.

– Derigjennom kan vi alle bidra med tiltak som sikrer et bedre vern av samfunnet og styrke de løsninger vi jobber med å utvikle, sa Søreide. Et eksempel hun trakk frem var Etterretningstjenestens rapport «Fokus» som er én av tre offentlige trussel- og risikovurderinger som utgis i første kvartal hvert år. De øvrige gis ut av Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM).

– Kampen for, og det å verne om å høy grad av tillit i samfunnet, er viktigere enn noen gang, understreket Ine Marie Eriksen Søreide i dialog med Paul Chaffey.


Lea Bjørgul, FFI
– I FFI-rapporten beskrev vi tre klasser av scenarioer som myndighetene bør være forberedt på, sa Lea Bjørgul fra Forsvarets forskningsinstitutt (FFI). Her beskriver vi hvilke forutsetninger som må være til stede for at en aktør skal kunne oppnå politiske endringer i Norge.

Stikkord knyttet til scenarioene som er beskrevet i FFI rapporten er blant annet politisk omveltning, Norge ut av EØS, politisk endring, en regjering som setter klima først, svekke tillit i samfunnet, undergraving av tilliten til politikere, undergraving av tilliten til valget og en regjering som er mer velvillig innstilt til en fremmed stats målsettinger.


Johannes Bergh, Institutt for samfunnsforskning
– Meningsmålinger har vi hatt siden -30 tallet hvor de først ble tatt i bruk i USA. Meningsmålinger kan ha en del feilkilder, men treffer som regel bra. Videre har vi en god kritisk presse som løpende analyserer målingene som kommer, sa Johannes Bergh fra Institutt for samfunnsforskning (ISF). Han er forskningsleder for politikk, demokrati og sivilsamfunn på ISF. Videre leder han Stortingsvalgundersøkelsen og valgforskningsprogrammet ved ISF. De største feilene ved målinger skjer gjerne i tolkningen av meningsmålingene. Gjennomsnitt av målinger gir vanligvis et riktig bilde.


SAMFUNNSKRITISK TEMA: Johannes Bergh, Paul Chaffey, Ine Marie Eriksen Søreide, Lea Bjørgul, Christer Kjellesvig i Knowit og Kjell Terje Ringdal.


Tarjei Skirbekk, forfatter av boken «De moderate folkepartienes fall i Europa»
– Bioteknologi, robotisering, kunstig intelligens (KI), virtuell virkelighet, nanoteknologi, sensor teknologi, algoritmer, mobildata, big-data og skyteknologi er teknologier som allerede endrer våre liv. De gir oss enorme muligheter, men sårbarheten vår øker og polariseringen kan blir enda større, sa Tarjei Skirbekk. Han har vært kommunikasjon og strategisk rådgiver Arbeiderpartiet, politisk rådgiver for utenriksminister Jonas Gahr Støre 2009-2011 og vært rådgiver for tidligere og nåværende konsernsjef i Equinor.

– Hvis moderate partier ikke evner å balansere teknologiutviklingen, vil mer ytterliggående partier prøve, og de vil ikke følge dagens «spilleregler», sa Tarjei Skirbekk.


DRAMATISKE ENDRINGER I EUROPA: Tarjei Skirbekk, forfatter av boken «De moderate folkepartienes fall i Europa».

Kjell Terje Ringdal, Høgskolen Kristiania
– Kampen om sannheten er viktigere enn noen gang. Her spiller også systemutviklingen og aktører som Knowit en sentral plass. Dere gjøres rett og slett medansvarlige for å utvikle helhetlige løsninger som er gode i sam-virkning, sa Kjell Terje Ringdal fra Høgskolen Kristiania.


Viktige temaer
– Dagens tema berørte også viktig tematikk som er viktig for alle oss som er sentrale i IT- og konsulentbransjen og som vi vet SKATE-utvalget har stort fokus på, sier Christer Kjellesvig. Skate har gitt råd om at regjeringen bør satse på de digitale fellesløsningene.


– Fellesløsningene i samfunnet utgjør viktige deler av den digitale infrastrukturen som både kommuner og statlige virksomheter er helt avhengig av i vår tid, sier Christer Kjellesvig i Knowit. De offentlige løsningene er igjen pilaren for effektiv drift av privat sektor og vårt organisasjonsliv.


GODE SAMTALER: Gjestene hygget seg etter seminaret. Her fra et av bordene. Hans-Henrik Merckoll adm. direktør i IBM i samtale med Lillian Olsen adm. direktør i Halogen. Videre ser vi Anne-Cecilie Fagerlie Executive partner i Gartner, Johan Schmidt CIO i Knowit og Henriette Hedløv forretningsutvikler i Halogen, rundt bordet.

 

LYDHØR FORSAMLING: Stor interesse og en rekke spennende innledere på Knowit sitt hovedkontor i Universitetsgaten 1 i Oslo på Onsdagskvelden. Paul Chaffey ledet kveldens seminar.

 

TILLIT: Ine Marie Eriksen Søreide la vekt på at tillit i og til samfunnets viktige aktører er helt sentralt i vår tid.Du kan lese mer om programmet her.

For ytterligere informasjon ta kontakt med Christer Kjellesvig, direktør i Knowit.

Lurer du på om vi kan hjelpe deg?
Christer Kjellesvig
Director at Knowit
Bli kontaktet
Bli kontaktet

Til toppen