Knowit konsernsjef Per Wallentin til Arendalsuka

Publisert 16 aug 2022

Torsdag denne uken er konsernsjef Per Wallentin på besøk i Norge i forbindelse med Arendalsuka. Han gleder seg til å besøke sørlandsbyen og den norske Arendalsuka. Denne fantastiske uken for politikk, samfunnsliv og næringsliv har blitt en kjempesuksess i Norge.

Arendalsuka en suksess i Norge

Arendalsuka presenterer seg slik: Uken er en demokratisk møteplass for alle som er engasjert i samfunnet vi lever i. Dette er arrangementet for deg som vil være med å lytte til, debattere og løse dagens og morgendagens samfunnsutfordringer.

I år er planlagt over 1.700 arrangementer i forbindelse med Arendalsuka hvorav Knowit har to arrangement. Arendalsuka ble første gang gjennomført i 2012 og har siden bare vokst i popularitet og anerkjennelse. I år deltar Knowit for første gang med egne arrangement i forbindelse med uka.

Almedalsveckan i Sverige

Ideen til Arendalsuka er blant annet hentet fra den svenske Almedalsveckan på Gotland hvor Per Wallentin har vært deltaker en rekke ganger. Men dette blir første gang han opplever Arendalsuka.

– Nå gleder jeg meg stort til å se og oppleve arrangementet, hvor jeg vet at Knowit teamet i Arendal med Erik Mong i spissen, har stått på gjennom ferien for å planlegge årets arrangement, sier Per Wallentin.

Arendalsuka 2022

I år har vi valgt å lage en debattarena i samarbeid med partnere og kunder, og sammen med Kartverket har vi også deltakelse fra regjeringen ved Kommunal og distriktsdepartementet, Datatilsynet, og KS (Kommunesektorens interesseorganisasjon).

Paul Chaffey innleder til debatt

Vi har satt temaet «Kart som redder liv og kart som gir bedre kunnskap i klimaendringens tid» på agendaen onsdag 17. august kl. 11:00 – 12.00.

Her er det tidligere statssekretær Paul Chaffey og nå studioleder i rådgivningsselskapet Halogen som innleder til debatt og spør blant annet.

Gode geografiske data er stadig viktigere for samfunnet på mange områder. Vi har behov for å predikere fremtidig flomhendelser og andre klimahendelser når vi planlegger å bygge boliger og veier. Vi har behov for å varsle inn de riktige innbyggerne på riktig sted når naturkatastrofen truer. Kombinasjonen av en god felles datainfrastruktur og moderne innbyggerkontaktløsninger er helt sentralt for å være bedre forberedt. Erfaringene fra Gjerdrum har økt oppmerksomheten om nettopp dette området i beredskapen i Norge. Vi ønsker å se fremover og diskutere hvordan geodata kan bidra til å gjøre oss godt forberedt.

 • Hvordan kommer personvernet inn?
 • Hvor trekker vi grensen for å samle inn personopplysninger i samfunnskritiske kartløsninger?
 • Hvordan går vi frem for å etablere den digitale infrastrukturen vi trenger og som både er en ressurs i pågående beredskapssituasjoner, men også brukes til å langtidsplanlegge når klimaet endrer seg?
 • Hvilke offentlige aktører er det viktig å involvere i dette arbeidet?
 • Hvem har ansvaret for å koordinere og for å delta?
 • Hvordan sikrer vi at de som har viktige data sørger for å tilgjengeliggjøre dem på en slik måte at de kan brukes sammen med kartdataene?
 • Hvorfor vi ikke har kommet lengre med å samordne de viktige byggeklossene m.h.t. kartdata selv om det har vært et viktig tema i en årrekke

Paul Chaffey, studioleder, Halogen og tidligere statssekretær i Kommunal- og distriktsdepartementet, i Erna Solberg regjeringen innledet til debatt. I panelet inngår Johnny Welle, kartverkssjef, Kartverket, Camilla Nervik, seksjonssjef, seksjon for offentlige tjenester, Datatilsynet, Asbjørn Finstad, avdelingsdirektør, KS, Kommunesektorens interesseorganisasjon, Kjersti Bjørnstad, statssekretær, Senterpartiet, Kommunal og distriktsdepartementet. Debatten ledes av Bjørn Richard Johansen i First House.

 

Videre har vi laget en arena sammen med Bærum kommune

Torsdag kl. 11.00 – 13.00 - Hvordan kan det offentlige levere bedre tjenester? Her kan du se programmet.

Seminaret vil ta for seg effektivitet i offentlig sektor, og samarbeidet mellom privat og offentlig sektor – tematikken i foredragene er helt sentralt og viktig for god ressursbruk i store prosjekter. Foredragene vil også innholdet korte casepresentasjon av sommerprosjekter som studenter har jobbet med.


Som en del av innledningene i seminaret vil vi fokusere på to case:

 • Case 1: Offentlig privat samarbeid knyttet til flomvarsling.
 • Case 2: Fornebulandet - Et område for nullutslipp?


Videre vil vi i arrangementet berøre:

 • Organisering av prosjektteam i store organisasjoner.
 • Hvordan kommuniserer det offentlige best med innbyggerne?


Tiden vil bli disponert slik i arrangementet:

 1. 11:00 - 11:30 Organisering av produktteam i store organisasjoner‪ - Jan Henrik Gundelsby, Leder, R&D, Knowit, Knowit

 2. 11: 30 - 12:15 Hvordan kommuniserer det offentlige best med innbyggerne? - Torbjørn Moen, Direktør, Offentlig Sektor, Knowit
  Case: Flomvarsling, offentlig privat samarbeid knyttet til flomvarsling - Emma S Nakken, Student

 3. 12:15  Pause

 4. 12:20 - 13:00 – Fornebu, Norges første nullutslippsomorådet? - Lisbeth Hammer Krog, Ordfører, Bærum kommune og Anne Kristine Feltman, Prosjektleder Fornebu 2027, Bærum kommune
  Case: Klimadashbord for Fornebulandet - Maja Meland, Student     

 

Velkommen!

Velkommen om du er i Arendal og har lyst til å komme innom, Knowit sine arrangement!

Til toppen