Fullt hus og suksess for Knowit-debatten i Arendalsuka

Publisert 17 aug 2022

Suksess for Knowit i Arendalsuka. Tema «Kart som redder liv - og kart som gir bedre kunnskap - i klimaendringens tid!» ble satt på agendaen av Knowit under Arendalsuka på onsdag. I de flotte nyoppussede lokalene til Knowit på Torvet 10 i sentrum var alle stoler besatt, samt at debatten ble overført digitalt.

Se debatten her

Erik Mong, daglig leder for Knowit Sør AS, åpnet dagens debatt og ønsket velkommen til de nyoppussede lokalene.


Erik Mong, daglig leder for Knowit Sør AS, har vært lokalt ansvarlig for planleggingen av Arendalsuken. Han ønsket velkommen til debatten fra scenen i de nye lokalene.– Vi her i Knowit Sør er utrolig stolt over å ha koordinert teamet som i dag lanserer vår satsing i år og årene fremover i Arendalsuka. Det har vært utrolig spennende å klargjøre kontorlokaler til seminarfasiliteter med scene tilpasset Arendalsuka sitt folkelige preg, sier Erik Mong.

 

 

Solid panel

Et solid panel som bestod av en rekke sentrale aktører innenfor tema deltok. Johnny Welle, Kartverkssjef, Kartverket. Camilla Nervik, Seksjonssjef, seksjon for offentlige tjenester, Datatilsynet. Kjersti Bjørnstad, Statssekretær, Senterpartiet, Kommunal- og distriktsdepartementet. Asbjørn Finstad, Avdelingsdirektør, KS, Kommunesektorens interesseorganisasjon og Paul Chaffey, Studioleder, Halogen – og tidligere statssekretær i en årrekke i Erna Solberg sin regjering.

 

Gjester ble ønsket velkommen ved døren i 1. etasje av et hyggelig team fra Knowit.

 

Innledning

Paul Chaffey innledet til debatten som hadde overskriften «Kart som redder liv og kart som gir bedre kunnskap i klimaendringenes tid.»

Deretter ble den timelange debatten benyttet for å adressere tre forhold.

  1. Beredskap og varsling
  2. Langsiktig klimatilpasning
  3. Gjennomføring

Chaffey sa blant annet i sin innledning:

– Gode geografiske data er stadig viktigere for samfunnet på mange områder. Vi har behov for å predikere fremtidig flomhendelser og andre klimahendelser når vi planlegger å bygge boliger og veier. Vi har behov for å varsle inn de riktige innbyggerne på riktig sted når naturkatastrofen truer. Kombinasjonen av en god felles datainfrastruktur og moderne innbyggerkontaktløsninger er helt sentralt for å være bedre forberedt. Erfaringene fra Gjerdrum har økt oppmerksomheten om nettopp dette området i beredskapen i Norge. Vi ønsker å se fremover og diskutere hvordan geodata kan bidra til å gjøre oss godt forberedt.

 

Tema som ble diskutert var blant annet:

  • Hvordan kommer personvernet inn?
  • Hvor trekker vi grensen for å samle inn personopplysninger i samfunnskritiske kartløsninger?
  • Hvordan går vi frem for å etablere den digitale infrastrukturen vi trenger og som både er en ressurs i pågående beredskapssituasjoner, men også brukes til å langtidsplanlegge når klimaet endrer seg?
  • Hvilke offentlige aktører er det viktig å involvere i dette arbeidet?
  • Hvem har ansvaret for å koordinere og for å delta?
  • Hvordan sikrer vi at de som har viktige data sørger for å tilgjengeliggjøre dem på en slik måte at de kan brukes sammen med kartdataene?
  • Hvorfor vi ikke har kommet lengre med å samordne de viktige byggeklossene m.h.t. kartdata selv om det har vært et viktig tema i en årrekke

 

Paul Chaffey innledet til Knowit-debatten i Arendalsuka.

Stortingsmelding om temaet

Kjersti Bjørnstad, Statssekretær, Senterpartiet, Kommunal- og distriktsdepartementet:
Vi har varslet om at det kommer en Stortingsmelding som blant annet vil omhandle de temaene vi diskuterer. – Dette temaet er viktig for oss alle fremover, sa Kjersti Bjørnstad.

Johnny Welle, Kartverkssjef, Kartverket, var glad for at dagens viktige tema er topp prioritet i det politiske miljøet. Videre la han stor vekt på viktigheten av å samarbeide nært for å få utviklet gode løsninger i årene fremover.

Datatilsynet, med Camilla Nervik, seksjonssjef, seksjon for offentlige tjenester, la vekt på at Datatilsynet var opptatt av gode løsninger for landets innbyggere hvor også alle Datatilsynets anbefalinger ble tatt med i utvikling av fremtidige digitale løsninger.

Asbjørn Finstad, avdelingsdirektør, KS, Kommunesektorens interesseorganisasjon vektla at kommune i Norge er aktive som pådriver innenfor det å få utviklet gode kartløsninger, med informasjon og distribusjon til glede for landets innbyggere. KS legger også opp til gode rutiner for å sikre utdanning og utrulling av gode løsninger, gjennom kompetanseutvikling overfor landets 356 kommuner.

Debatten ble ledet av Bjørn Richard Johansen i First House som sikret god stemning i salen, og aktiv engasjement blant deltakerne.

 

Nytt spennende seminar på torsdag

Nå gleder vi oss til morgendagens seminar sammen med Bærum kommune hvor vi setter temaet «Hvordan kan det offentlige levere bedre tjenester?» på kartet.

Se mer på linken

Konsernsjef Per Wallentin i Knowit besøker Arendalsuka torsdag.

 

Konsernsjefen kommer

I morgen gleder vi oss til å få besøk av Knowit sin konsernsjef Per Wallentin som besøker oss og Arendalsuka, avslutter Erik Mong.

 

 

 

Til toppen