Digitale løsninger for et bærekraftig og menneskelig samfunn

Publisert 05 mai 2021

Nye kundebehov kombinert med rask teknologisk utvikling gir helt nye muligheter. Fusjonen mellom Knowit og Cybercom skal bidra til digitalisering av samfunnet som virkelig gjør en forskjell. Sammen skaper vi en nordisk partner med et felles tjenestetilbud som møter morgendagens behov. Vi deler felles verdier og skaper en enda mer attraktiv arbeidsplass. Gjennom vårt nordiske DNA blir vi også en sterk partner for våre kunder på reisen mot en bærekraftig fremtid.

Komplekse problemstillinger krever mer integrerte løsninger og bred kompetanse. Det er en av de viktigste grunnene til at Knowit og Cybercom nå skaper et nordisk kraftsenter for digitale løsninger. Etterspørselen etter løsninger innen digitalisering er sterk og vedvarende, både innen privat og offentlig sektor. Utviklingen er en effekt av endret kundeatferd, men også en konsekvens av ny teknologi og innovasjon som åpner for å utvikle smartere og mer bærekraftige løsninger.

Knowit og Cybercom kompletterer hverandre godt, og blir gjennom fusjonen en attraktiv samarbeidspartner med et sterkt employer brand og et felles målbilde om å drive og akselerere den digitale transformasjonen mot morgendagens bærekraftige forretningsmodeller. Knowit er allerede i dag godt posisjonert innen digital transformasjon, med bred kompetane innen systemutvikling (Knowit Solutions), brukeropplevelser, web og e-handel (Knowit Experience), samt management consulting (Knowit Insight). Med Cybercom sin spesialistkompetanse innen mobilitet, IoT og skybaserte løsninger, samt det voksende området innen cyber- og samfunnssikkerhet, styker vi vårt tjenestetilbud, spesielt for kunder innen industri- og telekomsektoren. Vi etablerer det nye tjenesteområdet Knowit Connectivity, og Knowit vokser fra 2600 til rundt 3900 medarbeidere.

– Gjennom fusjonen blir vi et nordisk kraftsenter for digitale løsninger, en svært attraktiv partner for både kunder og medarbeidere, samtidig som vi skaper de rette forutsetningene for fortsatt vekst for Knowit, sier Per Wallentin, konsernsjef i Knowit.

Begge organisasjonene kommer til å samles under varemerket Knowit. Det nye forretningsområdet Knowit Connectivity vil ledes av Annika Nordlander, som inntil nå har ledet Cybercoms svenske virksomhet.

– Cybercom har i lang tid hatt en meget sterk posisjon hos kunder innen industri og telekom. Selskapene kompletterer hverandre godt, og sammen vil vi kunne vokse ytterligere på samtlige markeder. Vi deler visjonen om å bidra til et bærekraftig samfunn, noe vi tror er svært attraktivt for våre kompetente og ambisiøse medarbeidere, sier Annika.

Det nye Knowit kommer til å omfatte rundt 3900 ansatte i Sverige, Norge, Danmark, Finland og Polen.

Handelen ventes å bli sluttført i sommer, etter godkjenning av de svenske konkurransemyndighetene og vedtak fra en ekstraordinær generalforsamling i Knowit 28. mai 2021.

Knowit inviterer til webcast for å presentere handelen den 5. mai 2021 kl 10.00. Presentasjonen blir holdt på engelsk. Lenke til presentasjonen: https://www.investis-live.com/knowit/608bd09323de2919000370b9/khjb Webcasten kan også sees i etterkant.

Lenke til pressemelding fra Knowit

Bli kontaktet
Christina Johansson
Head of Communications
Til toppen