Engasjert ordfører i Bærum i Arendalsuka: Godt samarbeid med Knowit

Publisert 24 aug 2022

Knowit inviterte torsdag til et seminar i Arendalsuka med tittelen «Hvordan kan det offentlige levere bedre tjenester?» Her innledet blant annet ordfører i Bærum, Lisbet Hammer Krog og prosjektleder for Fornebu 2022, Anne Kristine Feltman om Fornebu som et nullutslippsområde.

Knowit med solid markering i Arendalsuka

Knowit, med 3.800 ansatte totalt og 900 ansatte i Norge vokser. Sist uke deltok Knowit for første gang i forbindelse med Arendalsuka. Her markert Knowit seg med en rekke seminarer og åpnet sine nye lokaler på Torvet 10 midt i Arendal. Blant annet var konsernsjef Per Wallentin på besøk i byen, noe som blant annet er omtalt i Finansavisen i en flott artikkel.

I et eget seminar satte Knowit sitt team i Arendalsuka fokus på «Hvordan kan det offentlige levere bedre tjenester». Videre inngikk fokus på kommuners miljøsatsing i dette seminaret.

 

Inspirerende Bærums ordfører

– Det var virkelig inspirerende å høre en engasjert ordfører, innlede om «Fornebu, Norges første nullutslippsområdet?» sammen med Anne Kristine Feltman fra kommunen. Disse «hårete målene» er noe som blant annet er lagt til grunn fra Bærum kommunes klimastrategi, sier Kai Eidissen som er direktør for forretningsutvikling i Knowit Solutions.

Bærum kommune har store miljøambisjoner og vi i Knowit er stolt over det gode samarbeidet med kommunen og Smart City i Bærum. Videre var det et godt samarbeid med Bærum kommune om arrangementet her i Arendalsuka, forteller Kai Eidissen.

Ordfører Lisbeth Hammer Krog og Kai Eidissen i Knowit.

 

Stor og sentral kommune

Bærum kommune, som er et forstadsområde vest for Oslo, er Norges femte største kommune med vel 130.000 innbyggere. De tettbebyggede delene av kommunen inngår i det sammenhengende byområdet Oslo, hvor blant annet Fornebu og Fornebulandet grenser til Oslo. Lisbeth Hammer Krog fra Høyre har vært ordfører i kommunen i 11 år. Den populære ordføreren er kjent for å ha et nært forhold til innbyggere, organisasjoner og næringslivet i kommunen. Hun var også kommunens første kvinnelige ordfører når hun ble valgt i 2011.

 

Ordfører Lisbeth Hammer Krog og Kai Eidissen.


Fornebu som nullutslippsområde i 2027

Anne Kristine Feltman, prosjektleder Fornebu 2027 fortalte at visjonen «Fornebu som nullutslippsområdet i 2027» er et ambisiøse mål.

– Men det viktig å sette seg ambisiøse mål når det gjelder klima og tiltak. Hun poengterte at mange av de tiltakene og løsningene man ønsker for å få til dette kanskje ikke er laget enda, forteller Kai Eidissen i Knowit.

– Kommunen ønsker å benytte Fornebu og Fornebulandet som en testarena, for fremtidens klimaarbeid og løsning, ikke bare for Bærum kommune, men også i Norge, sa Anne Kristine Feltman i Bærum kommune. Hun sa at prosjektet med Knowit har vært et godt og gøyalt prosjekt, særlig synes hun «Klimadashbordet» har blitt veldig fint. Både ordfører og prosjektleder for Fornebu 2027 ønsker å utvikle dette konseptet videre. Både i forhold til visualisering, men også på hvordan man tar dette arbeidet videre. Hun avsluttet med at Fornebu har mange mulighet og mange utfordringer.

 

Viktig sommerprosjekt

Årets sommerprosjekt føyer seg inn i rekken av flere sommerprosjekter utført av studenter samarbeid med Bærum. Ordfører Lisbeth Hammer Krogh poengterte at dette er av stor verdi for Bærum kommune og de setter stor pris på samarbeidet med næringslivet og selskap som Knowit og sommerstudenter.

– Knowit og studentene tilfører ny og annen kompetanse, og de utfordrer etablerte løsninger, sa Lisbeth Hammer Krog. Studentene ser på andre elementer enn det vi som er godt voksne anser som etablerte sannheter og løsninger.

– Det er særlig viktig å tenke nytt når man ønsker å skape bevissthet som kan bidra til å endre adferd hos brukere i relasjonen til mobilitet, understreket Hammer Krog i sin innledning.

 

Aktive og engasjerte sommerstudenter

Knowit har blant annet hatt sommerstudenter til å jobbe sammen med Bærum kommune om prosjektet.

Seminaret hadde som tema å se på effektivitet i offentlig sektor og samarbeidet mellom privat og offentlig sektor. Tematikken i foredragene var hva som er effektiv og god ressursbruk i store prosjekter. Videre ble det fremlagt noen casepresentasjoner fra sommerprosjekter som studentene hadde jobbet med.

 

Effektivitet i prosjekter

– Salen var engasjert og temaet «Organisering av prosjektteam i store organisasjoner», i regi av Jan Henrik Gundelsby, leder R&D, Knowit, og «Hvordan kommuniserer det offentlige best med innbyggerne?» i regi av Torbjørn Moe, direktør, offentlig sektor i Knowit passet perfekt inn i seminaret, forteller Kai Eidissen. I dag er han og Knowit teamet tilbake etter en intens uke i Arendalsuka og deltar blant annet på Digitaliseringskonferansen 2022 på Thon Congress Gardermoen. Temaet her følger i fotsporene til Knowit sin markering i Arendalsuka. «Digitalisering – det handler om mennesker» er tittelen på Digitaliseringskonferansen på Gardermoen mandag 22. august.

– Vi la frem to caser under seminaret i Arendalsuka. Det ene var offentlig privat samarbeid knyttet til flomvarsling. Her hørte vi en spennende presentasjon av Emma S. Nakken som har vært student og jobbet på prosjektet i sommer. Det andre var om Fornebulandet – et område for nullutslipp. Her fortalte student Maja Meland om arbeidet med Klimadashbord for Fornebulandet, forteller Kai Eidissen i Knowit Solutions.

Lisbeth Hammer Krog kommenterte også at arbeidet med flomvarsling.
– Dette er et viktig tema, hvor ny varslingsteknologi må bli enda bedre og mer sentral. Hun la vekt på at hun selv opplevde 1000-årsflom som varaordfører i Stor-Elvdal kommune i andre halvdel av -90-tallet.«Klimadashbordet for Fornebulandet»

 

Fakta om «Klimadashbord for Fornebulandet»

Sommerprosjektet ble presentert av student Maja Meland.

Bakgrunn og mål med prosjektet: Vise hvordan data kan kommuniseres slik at innbyggere og brukere av Fornebu blir bevisste på hvordan egne vaner påvirker klimaet i nærmiljøet.

I prosjektet var man ute og gjort undersøkelser på Fornebu, hvor man brukte sparkesykkel for å reise rundt i området. Lyttet til hva de tenkte om mobilitet og transport, hva de mente, hvor de jobbet og bodde, hvordan de beveget på Fornebu og hvilke transportmidler de benyttet. I tillegg benyttet man seg av eksterne datakilder for mobilitet, inkludert en løsning for mobildata fra Telia.

 


I utarbeidelsen data til bruk i Klimadashborde valgt man å fokusere på:

  • Reisevaner - mobilitetsdata
  • Luftkvalitet - svevestøv

Man ønsket å brukeren skulle bli inspirert, både av sin egnene og andres bevegelses mønster. I tillegg sørge for at dette ble et levende bilde som fanget brukerens oppmerksomhet.

Prosjekt og Bærum kommune har fått tilbakemelding om at brukere blir nysgjerrig og inspirert av dette dashbordet.

 

 

 

 

Kontakt oss
Kai Eidissen
Direktør for forretningsutvikling

Til toppen