Knowit og Creuna slår seg sammen

Publisert 22 okt 2020 Knowit - Creuna

Plasser en utvikler, tekstforfatter, data-analytiker og designer i samme rom og server dem en forretningskritisk utfordring. Du vil bli overrasket over hvilke løsninger de kommer opp med.

Komplekse problem krever sammensatte løsninger. Det er grunnen til at Knowit Experience, selskapets divisjon innen kundeopplevelser (CX), forener krefter med experience-byrået Creuna for å skape Nordens mest komplette og fremgangsrike byrå innen kundeopplevelser.

– Vi er overbevist om at morgendagens kundeopplevelser oppstår i skjæringspunktet mellom validert kundeinnsikt og tverrfaglig problemløsning. Kompletter det bildet med solid teknisk know-how, en kreativ og nysgjerrig energi med forretningsforståelse i bunn, så har du kjernen i nye Knowit Experience. Med en slik tilnærming stekker vi oss mot stadig høyere kundeverdi i våre leveranser, sier Fredrik Ekerhovd, øverste leder av Knowit Experience.

Sammen vil de to nordiske byråene komplettere hverandre innen en rekke sentrale  fagområder og danne en betydelig muskel i de ulike markedene de operer i. Resultatet er en unik sammensetning av integrerte tjenester og kompetanser, som i sin tur vil omsettes til bedre og mer gjennomgripende opplevelser for sluttbrukeren.

Hvordan dette faktisk skjer, vil nødvendigvis variere i takt med bredden i byråets leveransekapasitet. Det kan dreie seg om alt fra å introdusere en ny merkevare med et innovativt produkt ut i markedet til å gradvis bygge en lojal kundedatabase over en lengre periode – og nær sagt alt man finner langs den stadig mer sammensatte kundereisen mellom disse to ytterpunktene.

– Ny teknologi, mer sammensatte problem og kryssende verdikjeder hos våre oppdragsgivere samt overlapp og av og til sammensmelting av våre fagdisipliner gjør at vi som byrå sikter mot varige partnerskap med viktige og ambisiøse kunder. Vi skal jage de innovative og nyskapende prosjektene, sammen med merkevarer som vil opp og frem. Det er det vi alle aspirerer mot.

Creuna og Knowit Experience har vært rivaler på experience-areanen i en årrekke. Noen ulikheter finnes, men i det store bildet er organisasjonene temmelig like, både i geografisk plassering og kompetansemiks. Ved å slå sammen virksomhetene vil man kunne hente ut flere synergier, mener Ekerhovd.

– Vår klare ambisjon er å jobbe med de beste. De beste fagressursene inn mot de mest innovative prosjektene og de sterkeste merkevarene. Det er nok enklere sagt enn gjort. Vi må oppfylle den ambisjonen litt etter litt og stadig flytte oss i retning av ”litt bedre”. Vi må investere i folkene våre og promotere dybdekunnskap og breddeforståelse på en og samme tid. Konkurransen om de beste hodene og de mest interessante kundene er tøff, men jeg tror oppriktig det ligger en styrke i vår overordnede størrelse, all den tid vi klarer å distribuere hele bredden i vårt kompetansespekter ut i de operative leddene i ulike geografier og markeder.

Når vi nå hilser 275 dyktige kolleger velkommen til Knowit Experience, vil den sammenslåtte virksomheten utgjøre omlag 900 ansatte i Norge, Sverige, Danmark og Finland.

Les pressemeldingen

Knowits oppkjøp av Creuna vil formelt gjennomføres etter at Konkurransetilsynet har godkjent avtalen, ventelig mot månedsskiftet november – desember.

Til toppen