Krigen har gjort SKATE-utvalget enda viktigere i Norge: Sentralt å samordne og tenke byggeklosser for å styrke IT-løsningene

Publisert 08 des 2022

Krigen i Ukraina har medført et helt nytt trusselbilde som nå får en enda mer sentral plass i alle IT-prosjekter i Norge. Det er viktigere enn noen gang å sikre at kommunal, statlige så vel som privat virksomheter bygger sine IT-løsninger for å stå imot angrep og kriser. Løsninger og tjenester i offentlig sektor bør i fremtiden ta utgangspunkt i et felles digitalt økosystem med ulike byggeklosser for å sikre sikkerhet og god samhandling.

– Økt fokus på Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) og SKATE-utvalgets viktighet i årene fremover var en av konklusjonene fra konferansen Knowit Talks som ble gjennomført i går, sier Paul Chaffey. Han har vært statssekretær i Erna Solberg regjeringen i åtte år, direktør i Abelia og er nå studioleder i Halogen og ledet seminaret i går.

– Krigen i Ukraina har medført at vi i privat og offentlig sektor, så vel som i organisasjonslivet forstår at noen byggeklosser, spesielt innen teknologi, må henge sammen for å sikre et godt felles forsvarsverk, sier Christer Kjellesvig, direktør i Knowit og ansvarlig for seminaret.

Temaet var «Krig i Europa – Strategiske og digitale byggeklosser i krisetider». Innledere var Geir Hågen Karlsen, oberstløytnant og hovedlærer i strategisk kommunikasjon ved Forsvarets høgskole, Roar Thon, fagdirektør for sikkerhetskultur i Nasjonal Sikkerhetsmyndighet - NSM, Cecilie Hellestveit, forsker/samfunnsviter ved Folk, Folkerettsinstituttet og Jon Reichelt, psykiater og forfatter, tidligere generalmajor og sjef for Forsvarets sanitet.


Knowit Talks seminar

SKATE-utvalget
SKATE-utvalget er et topplederorgan som gir strategiske samarbeidsråd og er rådgivende organ til Digdir og Kommunal- og distriktsministeren.
– Innlederne støttet hver på sin måte opp om en tematikk som SKATE-utvalget har adressert som svært viktig i Norge, sier Christer Kjellesvig. Skate har gitt råd om at regjeringen bør satse på de digitale fellesløsningene. Fellesløsningene utgjør viktige deler av den digitale infrastrukturen som både kommuner og statlige virksomheter er avhengig av, sier Christer Kjellesvig i Knowit.

– Videre ble det påpekt viktigheten av å sikre at vi i Norge er godt forberedt digitalt, fysisk og psykisk på det som kan bli tøffere tider. Og det kan gå lang tid før denne krisen og krigen i Ukraina er over, sa Geir Hågen Karlsen fra Forsvarets Høgskole i sin innledning.


Roar Thon

Cyberangrep
– Cyberangrep har blitt hverdagskost. Den åpne samfunnsdebatten rundt det å være klar over at vi kan bli utsatt for påvirkningsoperasjoner er viktig. Således er Knowit Talks seminaret veldig relevant og viktig, sa Roar Thon, fagdirektør for sikkerhetskultur i Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, NSM. Han innledet om hvordan vi i Norge bedre kan forebygge påvirkningsoperasjoner. Han fortalte også at regjeringen nylig forsterker samarbeidet mellom PST, det øvrige politiet, Etterretningstjenesten og Nasjonal sikkerhetsmyndighet i Nasjonalt etterretnings- og sikkerhetssenter (NESS) for å styrke evnen til å håndtere sammensatte trusler.

– Vi har nok underdimensjonert behovet for ressurser til å forberede oss for det nye trusselbildet, sa Cecilie Hellestveit, forsker/samfunnsviter ved Folk – Folkerettsinstituttet med doktorgrad i krigens folkerett på seminaret. I det øyeblikket vi rammes av en væpnet konflikt, vil det ikke være opp til oss å avgjøre hvilken del av vår infrastruktur som er et militært mål. Det vil være opp til fienden, sa Hellestveit på Knowit Talks seminaret. Hun ga sin analyse av krigen i Europa og vurderinger om sivilt ansatte nå blir militære mål. Det er viktig at vi forbereder oss bedre i samfunnet på de aller fleste områder. Spesielt innen de kritiske IT-områdene.Hans-Henrik Merckoll, Tage Elliger Andersen, Geir Hågen Karlsen og Peter Rosnes Sinervo.

– Når alt kommer til alt står vi som mennesker sentralt i kriger og kriser. Det er utrolig viktig at vi dermed har god opplæring og gode verdier, sa Jon Reichelt, psykiater og forfatter, tidligere generalmajor, sjef for Forsvarets sanitet og psykiater med fokus på «Mennesket i krise».

Du kan lese mer om programmet her.

Kort om SKATE-utvalget
SKATE-utvalget sorterer under Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) med ansvar for å sette fokus på fellesløsningene i digitaliseringen av det offentlige Norge. SKATE skal bidra til samordningen av digitalisering i offentlig sektor med fokus på å skape gode løsninger for den norske befolkningen, næringslivet, frivillig sektor og offentlige virksomheter. Sentrale aktører i SKATE er blant annet Digitaliseringsdirektoratet, Riksarkivet, Brønnøysundregistrene, Direktoratet for byggkvalitet, Direktoratet for e-helse, Kommunesektorens interesseorganisasjon og utvalgte kommuner, Kartverket, NAF, Politidirektoratet, Skatteetaten, Statistisk sentralbyrå og Sikt - Kunnskapssektorens tjenesteleverandør.


For ytterligere informasjon ta kontakt med Paul Chaffey, studioleder, Halogen og debattleder i forbindelse med Knowit Talks: Krig i Europa - Strategiske og digitale byggeklosser i krisetider, e-post og mobil 916 43 863.

Lurer du på om vi kan hjelpe deg?
Christer Kjellesvig
Director at Knowit
Bli kontaktet
Bli kontaktet

Til toppen