Miljøhack 2021

Publisert 11 nov 2021 Videre Miljøhack 2021

Miljøhack 2021 ble arrangert på Voksenåsen hotell i forrige uke. Årets vinnere la frem en løsning på hvordan Posten kan organisere sine pakkeforsendelser for å i større grad kunne ivareta et mest mulig bærekraftig samfunn. Les mer om casene, hvordan vinneren kåres og resultater under.

Forrige uke gikk Miljøhack av stabelen for 2.gang. Miljøhack er et tverrfaglig hackathon for de ansatte i Knowit Norge, som er forankret i selskapets visjon knyttet til bærekraft og miljø. 24 deltagere fra forskjellige fagområder, fordelt på fire lag, har løst fem ekte, uløste og ikke minst miljøorienterte problemstillinger fra ulike samarbeidspartnere i løpet av 3 dager på Voksenåsen hotell.

Kundecaser 

Målet med Miljøhack er å styrke samholdet og øke kompetanse internt i Knowit, samtidig som vi hjelper andre selskaper med å løse deres miljøutfordringer. I år har vi fått med oss Cramo, Posten, Sparebank 1, Statsbygg og Oslo Kommune som samarbeidspartnere. Disse har tilsammen gitt oss fem unike, relevante og ekte utfordringer som de har hatt behov for å løse. Casene har vært som følgende:

Sparebank 1:
Både boligeiere og bank mangler god nok innsikt i hva det betyr å bo bærekraftig. Hvordan kan Sparebank 1 hjelpe og motivere sine kunder til å kjøpe, bo og forvalte eiendommen sin mer klimavennlig, og hva vil det bety å bo mer bærekraftig i Norge?

Team: Regine Hjellen Lorgen Kristine Hoff Siv Årsand Andreas Grønlien Marius Maudal Marius Haugen

Posten Norge: 

Netthandelen øker og mange ønsker pakken sin helt hjem så fort som mulig. Elektrifisering av last mile-leddet har kommet langt men det er absolutt ikke nok for å nå klimamålene. Hvordan kan fremtidens «last mile»-ledd organiseres for å sikre et mest mulig bærekraftig samfunn?

Team: Marius Wroldsen Erik Dymbe Espen Vindegg Victoria Weber  Brynje Nordli Per-Dimitri Sønderland

 

Statsbygg: 

Staten er Norges største leietaker, og Statsbygg er rådgiver for alle større kontrakter. Med et utsagt mål om å levere bærekraftige løsninger opplever Statsbygg fortsatt at individuelle preferanser hos oppdragsgiverne blir prioritert fremfor bærekraft. Hvordan kan Statsbygg påvirke sine oppdragsgivere til å ta bærekraftige beslutninger når de skal anskaffe kontorlokaler i markedet?

Team: Håkon Gimse Øyvind Nygard Iver Egge Matti Pedersen Alexandra Langeland An-tim Nguyen

 

CRAMO: 

Bygg- og anleggsektoren står for store utslipp; i 2019 sto bransjen for et utlsipp tilsvarende det årlige utslippet til 2,3 millioner bensinbiler. Det kommer stadig nye miljø- og klimaorienterte rapporteringskrav. Flere og flere byggherrer ønsker å være utslippsfrie og ligge i forkant, det er ligger det prestisje i! Hvordan kan CRAMO få oversikt over byggeplassens totale utslipp? Hvordan bør dataene kommuniseres slik at de er forståelige for folk flest? Og hvordan kan CRAMO hjelpe (under-)entreprenører å ta bevisste og kloke valg?

Team: Gisle Austefjord Jørgen Molaug Olav Hermansen Eirik Osnes Johanne Sæthre Lars Gustavsen

 

Bonuscase - Oslo kommune: 

Elektrifiseringen av privatbiler har kommet langt, men næring- og tungtransport ligger derimot langt bak. Dette er pga. flere problemer slik som uforutsigebar ventetid og pris, mange aktører med egne betalingsløsninger, og kapasitet i strømnettet. Hvordan kan vi på best mulig måte løse en eller flere av utfordringene for næring- og tungtransport?

 

Det var totalt 4 lag som deltok, med 6 personer per lag. 

Slik ble vinneren kåret 

Under hackathonet ble det samlet poeng via badges. Bidrag til badges ble levert inn til programkomiteen underveis i Miljøhacken, som videre bestemte om løsningen var god nok til å gi poeng. Innholdet som krevdes for å motta badges varierte både i karakter, fag, og omfang, med eksempler som å lage en grafisk profil med logo, skrive et blogginnlegg, bruke en skytjeneste, lage en kundereise etc.     

Under banketten ble ytterligere seks ulike awards fordelt. Fire av disse ble delt ut av en jury, og fordelt på løsningen som ble antatt å være mest miljøvennlig, løsningen med det mest solide teknologiske fundamentet, beste økonomiske utgangspunkt, best brukervennlighet og mest likte løsning. I tillegg stemte alle deltagerne på løsningen de likte best. 

Vinneren var den som til slutt stod igjen med flest poeng.  

Juryen i år har bestått av Erik Amundrud (Knowit), Kristian Brandser (Knowit), Anita Nygård (Knowit), og Henrik Alexander Lund (Bellona).

 

Team 1: Sparebank 1 presenterer sin løsning. 

Årets vinner

Det ble kjapt klart under presentasjonene at alle teamene hadde gjort en solid jobb, og poengmessig lå alle lagene tett før juryen delte ut sine awards. Årets vinner av Miljøhack ble teamet som har jobbet med kundecasen for Posten Norge. Teamet bestod av Knowit ansatte Marius Wroldsen, Erik Dymbe, Espen Vindegg, Victoria Weber, Brynje Nordli og Per-Dimitri Sønderland.

De leverte en løsning som tar sikte på å redusere Postens CO2-utslipp i tilknytning til pakkelevering. Idag handler det i stor grad om å få pakkene raskt frem, uavhengig om en lastebil er fullastet med pakker eller ikke. Med maskinlæring ønsker man derimot å optimalisere pakkelevering for bærekraft fremfor tid, og på den måten redusere unødvendig transport og CO2-utslipp. Se hele presentasjonen i videolinken under.  

Verdiskapende for både kundene, Knowit og de ansatte

-Vi er veldig fornøyde med et vel gjennomført arrangement, der vi opplever at alle deltagerne har jobbet hardt og levert solide presentasjoner, samtidig som det virker som de hatt det veldig gøy. Det er derfor  godt å høre at alle våre samarbeidspartnere er  fornøyde med løsningene som er presentert. Miljøhack er en viktig arena for oss i Knowit, der våre ansatte får muligheten til å bli kjent på tvers, jobbe i tverrfaglige team, leke med kreativitet og heve egen kompetanse. Vi opplever at dette gjør våre ansatte bedre stilt som konsulenter og tilfører stor verdi når de skal ut å jobbe i team hos våre kunder. Vi er veldig stolte av hva de har fått til og gleder oss allerede til neste år, forteller Anders Dahlen, konsulent i Knowit og hovedansvarlig for Miljøhack.

Vi vil takke alle deltagere, samarbeidspartnere og jury for sine bidrag til Miljøhack! 


Se alle presentasjonene i videoklippet under: Se prisutdeling her: Vil du vite mer? Ta kontakt med hovedansvarlig for arrangementet, Anders Dahlen, her.  

Til toppen