Med åpenhet og tillit i fokus

Publisert 07 nov 2023

Onsdagkveld hos Knowit samlet fullt hus forrige uke, der en samling av fremtredende ledere, politikere og journalister diskuterte betydningen av åpenhet og tillit i samfunnet. Aksjehandel av politikere ble satt i fokus, og debatten understreket behovet for økt åpenhet og engasjement for å styrke tilliten i både politikk og næringsliv. Digitalisering ble fremhevet som avgjørende for å etablere transparente standarder.

Tillit i toppetasjene

Det var avsløringen om topp-politikeres aksjehandel som sparket i gang kveldens debatt om tillit. Redaksjonssjef Anders Fjellberg i E24 fortalte om hvordan en gruppe ivrige sommervikarer hadde jobbet frem avsløringer av Ola Borten Moes aksjehandler, og senere aksjehandlene til Anniken Huitfeldts og Erna Solbergs ektefeller.

- Vi lærte to ting av dette. For det første bestemte vi oss for å ikke intervjue om hva folk mente om aksjehandlene. Vi skulle heller bruke all vår tid på å lete opp fakta. Da kunne vi hele tiden ligge foran konkurrentene våre. For det andre lærte vi å gi plass til unge reportere med gode idéer. Det er viktig å gi dem tillit. Disse unge folkene har ofte de aller beste idéene, sa Fjellberg som ledet den unge grave-gruppen.


Birger Magnus, styreleder i NRK og grunnlegger av E24, deltok i paneldebatten. Han innrømmer at han ble veldig overrasket over de alvorlige avsløringene.

- Politikerne har et regelverk, men her har det ikke vært kultur for å ta det alvorlig. Slik er det ikke næringslivet. Det er ikke akseptabelt. Se bare på Oslo Børs og deres omfattende regelverk. Næringslivet forholder seg til det. Men dessverre har det ikke vært slik for politikerne. De tror at de kan forklare seg ut av det, men realiteten er at de ikke har tatt regelverket alvorlig nok. Det er ikke nok å vise til Statsministerens Kontor, SMK. Her er det en vesentlig forskjell til næringslivet, og reduserer vår tillit til dem som er helt i toppen, sa Birger Magnus

 

Viktig å ta del i samfunnsdebatten

Leder av paneldebatten, Torbjørn Røe Isaksen, spurte Benedicte Schilbred Fasmer, konserndirektør i SR-Bank, om hva disse avsløringene gjør med folks tillit til ledere på toppnivå.

- Dette er en systemsvikt i toppen av norsk politikk. Det er åpenbart at dette er alvorlig. Det regelverket som disse topp-politikerne har brutt har de selv vært med å vedta. Det er absolutt ingen grunn til at ikke politikere skal følge det. Det er for lett å gjøre feil. Det er rett og slett himla overraskende. Det er alvorlig for tilliten, sa Fasmer.

Hun påpekte at hennes egen bransje, banknæringen, bør ta en større plass i samfunnsdebatten enn det de tør nå, for å øke tilliten.

- Ofte tør vi ikke si noen ting, vi er redde for at det vi sier kan treffe kunder eller bransjer som bankene har et forhold til. Vi tenker på oss selv, men unnlater å ta stilling til viktige samfunnsspørsmål. Men vi som næring må tørre å delta mer i den offentlige debatten, sa Fasmer.

 

Hadde egne erfaringer å dele

Magnus og Fasmer ble spurt om de selv har kjent utfordringer med tillit på kroppen i sin tid som næringslivsledere. Magnus fortalte om langvarig uenighet med sin konsernsjef. Det var tøft å stå i, de to presenterte hvert sitt syn for styret.

- Det var veldig ødeleggende. Jeg lærte at det er riktig å stå for det jeg tror på og at det er riktig å ta konflikten når det er nødvendig. Det bygger tillit, sa Birger Magnus.

Benedicte Schilbred Fasmer fortalte om sin nye stilling som konsernsjef i SR-Bank, hun begynte under koronapandemien.

- Jeg ble leder for 1.600 ansatte på hjemmekontor. Det var avgjørende for meg å bygge tillit. Det tok fem måneder før jeg møtte ledergruppen rundt et bord. Det var en reise! Og selv om jeg ikke liker å skrive, lovte jeg alle ansatte at jeg skulle skrive blogg hver dag i min første måned. Jeg skulle lede bedriften og skape resultater. Da handler det om å bli kjent, og tillit til meg. Jeg visste at de måtte få tillit til meg, det er avgjørende.

 

SKATE sentral i utvikling av digitale løsninger

Når et nytt regelverk skal utvikles for å få bedre oversikt over de tillits-områdene som ble diskutert på onsdagskvelden, vil det også skje gjennom utvikling av nye digitale løsninger.

Det vil bidra til bedre standarder og sikre mer transparents og åpenhet. Her vil en rekke aktører spille en sentral rolle, som blant annet SKATE. SKATE er topplederorganet for å koordinere tjenester i E-forvaltningen og et strategisk samarbeidsråd og rådgivende organ for Digitaliseringsdirektoratet og kommunal- og distriktsministeren. SKATE skal bidra til å samordne digitalisering i offentlig sektor som gir gevinst for innbyggere, næringslivet, frivillig sektor og offentlig virksomhet.

- Digitalisering vil ha en nøkkelrolle fremover. Derfor er det viktig at Knowit som er et nordisk kraftsentrum for fremtidens digitale løsninger tar en viktig rolle i samfunnsdebatten. Dette er ingen selvfølge, men et godt eksempel for oss alle, sa Paul Chaffey som har spilt en sentral rolle på alle «Onsdagskveldene» i regi av Knowit.

Om Onsdagskveld:

Onsdagskveld arrangeres av Futureboards og E24 i samarbeid med Knowit. Eventet tar tak i samfunnsaktuelle temaer og bygger bro til diskusjonene mellom toppledere, politikere, privat og offentlig sektor i Arendalsuken.

Lurer du på om vi kan hjelpe deg?
Christer Kjellesvig
Director at Knowit
Bli kontaktet
Bli kontaktet

Til toppen