Samlet inn 408 000 kroner til videreutdanning for flyktninger

Publisert 11 jan 2022 unhcr

Sammen med kolleger, kunder, partnere og venner samlet Knowit i desember inn 408 000 kroner til inntekt for UNHCRs prosjekt Tertiary Scholarship Programme. For hver krone som ble samlet inn, donerte Knowit to kroner.

For flykninger er tilgang til høyere utdanning en kamp mot dårlige odds. Kun tre prosent av unge voksne flykninger får muligheten til å gjennomføre utdanning etter videregående skole. Det langsiktige målet er å øke andelen til 15 prosent før 2030. Høyere utdanning er en viktig forutsetning for at unge mennesker på flukt skal kunne forandre både sin egen og andre flykningers livssituasjon.

Knowit har i en årrekke gjennomført en årlig innsamling til inntekt for UNHCRs innsats for utdanning.

- For oss i Knowit er innsamlingen en måte å støtte det fjerde målet ”God utdanning for alle” i FNs globale mål for bærekraftig utvikling, og utdanning er også noe vi fokuserer på i vårt langsiktige arbeid innen bærekraft, sier konsernsjef Per Wallentin.

Sammen med kolleger, venner og kunder lyktes vi i desember med å samle inn 408 000 NOK som går uavkortet til flyktningers viderutdanning – for muligheten til å skape en mer selvstendig framtid.

Til toppen