Selvkjørende buss i Førde

Publisert 15 sep 2021 Selvkjørende buss

Fremtiden er digital og automatisert, og selvkjørende transportmidler en naturlig del av dette. Konsulenter fra Knowit har fått muligheten til å bidra inn i et prosjekt for smartere transport i Førde, i samarbeid med blant annet Skyss, Sunnfjord kommune og MUST. Første buss starter opp førstkommende torsdag, og skal gjøre det tryggere for myke trafikanter å forflytte seg på et område der det ikke finnes et kollektivtilbud i dag.

Fra 16.september kan du reise med selvkjørende buss når du er i Førde. Hensikten er å gjøre det enklere å reise kollektivt, og enklere å klare seg uten bil. Bussen er et prøveprosjekt der man ønsker å lære om ny mobilitet, samtidig som man involverer næringslivet og studentene, og er samfinansiert av Skyss, Sunnfjord kommune, Høgskolen på Vestlandet, Helse Førde og sponsorene BKK og Enivest. 

Bussen skal kjøre på en 2 km lang strekning der det i dag ikke finnes kollektiv tilbud, med plass til 6 personer, samtidig som den er gratis for alle reisende. Et viktig fokus har vært trygghet, og bussen er derfor utstyrt med både radar- og laserteknologi, blant annet for å forhindre at den kommer for nært ytre objekter, som andre biler, syklister, fotgjengere osv. Farten er satt til 16km/t, men kan øke til 25 km/t i underveis i pilotprosjektet. 

 - Førerløse busser og autonomi er fortsettelsen på digitalisering. Jo mer vi digitaliserer, jo mer automatisert blir mye - og der kommer autonomien inn. Bussen har det vi kaller selvkjørings-teknologi. Dette er spesiell teknologi med en mengde sensorer og kamera som fanger opp og styrer bussen etter omgivelsene. Det er altså intelligent teknologi ombord i et kjøretøy. Allikevel vil det være et vertskap ombord som kan gripe inn ved behov, forteller Kari Steinsland, Leder for Mobilitetstjenester i Skyss og daglig leder for MUST (Mobilitetslaboratorium for Utvikling av Smartere Transport).

(Sitatet består av flere utdrag hentet fra TV-Vest. Se hele klippet her)


Et initiativ for smartere transport 

Skyss er prosjekteier og inngår i MUST sin Living Lab, et initiativ som ble satt igang etter en konkurranse om smartere transport rettet mot fylkeskommunene i 2017.


På bildet: Bjørn Klimek (MUST LivingLab), Edvard Hartvigsen (Vy), Frode Endresen (Skyss), Frode Kjos (Knowit), Gro Rukan (HVL/ Helse Førde) (mustlab.no).

 - Norge rangeres som nummer 3 i verden på modenhet for selvkjørende teknologi. Sammen med Skyss og Sunnfjord kommune har vi bidratt til at Norge får nok et prosjekt som tester ut forholdet menneske og teknologi. En vellykket innføring av selvkjørende kjøretøy er ikke bare et teknologisk prosjekt. Vi introduserer et nytt element i et komplekst trafikkbilde og da er samspillet med sluttbrukere, offentlige instanser og leverandører det viktigste. Vi er stolte av å delta i et prosjekt vi har stor tro på og som vil kunne ha betydelig verdi for Førdes innbyggere og deres arbeid for å  skape smartere transport, forteller Knowit konsulent Frode Kjos. 

Stadig i utvikling

Det er flere aktører i Norge som jobber med autonom transport,og som har satt i gang ulike pilotprosjekter. Selv om testing av autonome kjøretøy er en naturlig del av framtiden, er det flere sider ved prosjektet som er verdifulle. Det handler like mye om å teste ut prosjektorganisering med flere parter og nye forretningsmodeller, samtidig som man kartlegger nytteverdi og tilpasninger for  brukere med ulike behov.        

Knowit ønsker både Skyss, MUST og innbyggerne i Førde lykke til med prosjekt og oppstart, og så håper vi at vi snart ser flere førerløse transportmidler rundt om i Norge, dersom prosjektet er vellykket. 

P.s. Offisiell åpning torsdag 16.september kl. 11.00.Bli kontaktet
Frode Kjos
Forretningsutvikler mobilitet, Knowit Solutions

Til toppen