Tilbakeblikk og fremtidsprognoser

Publisert 18 des 2019

Året som har gått, har vært preget av en livlig debatt om hvordan både bedrifter og enkeltmennesker kan gjøre en reell forskjell. Fokuset videre vil være hva vår bransje kan bidra med for å gjøre samfunnet bedre og mer bærekraftig. Per Wallentin, konsernsjef i Knowit, forteller om sine fremtidsspådommer.

Hvordan vi i store trekk skal utvikle samfunnet og ta vare på miljøet, blir et stadig viktigere spørsmål for mange. Det påvirker det vi leverer, og blir en viktig parameter når vi skal gjennomføre oppdrag i samarbeid med kundene våre. Allerede ved oppstart av nye prosjekter må vi vurdere hvordan vi sammen kan ta hensyn til bærekraftaspekter – og det blir kanskje enda viktigere å følge opp etterpå.

– I dag forventer medarbeidere og kunder at organisasjoner og bedrifter har en tydelig visjon og tar aktivt ansvar for bærekraftspørsmål. Det har skjedd noe i samfunnet som gjør at dette prioriteres høyere og på en annen måte enn før. Det gjelder blant annet miljø, rettferdighet og likestilling, men også økt ansvar for effektivitet i samfunnet, for eksempel å kutte kostnader i offentlig sektor, sier Per.

Bærekraft – samfunnstrend og reelt behov

Forventningene til at organisasjoner og bedrifter skal ta større samfunnsansvar, skyldes dels at mange er bekymret over at vi ikke har en livsstil som er bærekraftig over tid, og dels at vi i Vesten allerede har kommet så høyt opp i behovspyramiden at vi har både mulighet og vilje til å løfte blikket. Det er rett og slett stimulerende og interessant å gi seg i kast med spørsmålet.

– Jeg tror også at vi akkurat nå påvirkes av de ekstremt lave rentene. Siden penger er forholdsvis billig, samtidig som det allerede er mye i samfunnet som er effektivt, kan vi skape økonomisk vekst ved å ta neste steg nå, sier Per.

Gode forutsetninger for bærekraftig virksomhet

Lave renter gir rom for større og mer langsiktige investeringer. Det betyr at organisasjoner og bedrifter nå tør å tenke langsiktig når det gjelder investeringer knyttet til digital transformasjon. Hadde det derimot vært høye renter og begrenset tilgang til penger i samfunnet, ville behovet for kortsiktige løsninger med forbigående effekter og resultater vært større.

– Nå er det både muligheter til og krav fra kundene om å sikre bærekraftige og langsiktige avtaler, noe som er spennende. Dette har sammenheng med både den offentlige debatten og de økonomiske forutsetningene, mener Per.

Menneskelig digitalisering

Løfter vi blikket og ser lenger frem, blir det mer komplisert å utvikle lønnsomme forretningsmodeller. Atferdsmønstre endrer seg raskt, og det blir stadig flere deler å ta hensyn til i verdikjeden.

– Vi må få enda større fokus på menneskelige behov og mindre fokus på teknologiske muligheter. Vi må forstå og ta utgangspunkt i at mennesker vil gjøre ulike ting på ulike måter, sier Per.

Hvilke kanaler som fungerer best for å håndtere forskjellige saker eller gjennomføre bestemte aktiviteter, vil utkrystallisere seg etter hvert. Noen tjenester vil bli automatisert helt uten menneskelig grensesnitt, mens andre tjenester fortsatt vil ha behov for det menneskelige møtet.

Digital helse i fremtiden

Videre er helsetjenester et utrolig spennende område for digitaliseringsbransjen.

– Jeg er overbevist om at vi kommer til å investere mer i helsen vår i fremtiden. Kroppen er utrolig sammensatt med mange aspekter å ta hensyn til, både den grunnleggende oppbygningen og selvpåførte aspekter som kost, trening, stress og legemidler. Innsamling av flere data og økt innsikt vil virkelig revolusjonere helsen vår. Fordi vi i Vesten allerede har det så bra materielt, vil vi bruke pengene våre på å utvikle dette området.

Til toppen