Global krise som rammer på alle nivåer i vårt samfunn

Publisert 22 apr 2020

Absolutt alle rammes av pandemien og kampen mot Korona. Når inntektsgrunnlaget for våre bedrifter forsvinner er veien til konkurs og oppløsning kort. Knowit Sør er glade for at vi har handlekraftige politikere som gjør viktige grep for at flest mulig skal ha en jobb å gå til også når vi kommer tilbake til en mer normalisert tilstand, sier Erik Mong.

Det å etablere en helt ny tilskuddsordning med utbetalinger fra staten etter søknader krever veldig mye av løsningen bak. De som virkelig trenger tilskuddet skal få det raskt og effektivt. De som imidlertid tøyer grensene og dermed ikke skal få skal samtidig stoppes. 

For å lage løsningen som skal gi tilskudd til dem som trenger det har det vært gjort en formidabel innsats på mange plan. Finans og Stortinget har vist handlekraft, lovendringer og nye forskrifter har blitt opprettet i ekspressfart og offentlige etater og næringsliv har samarbeidet tett for at dette skal bli en robust ordning med god nok kontroll på tilskuddene som gis. 

«Det er med ydmykhet vi stolt kan si at vi har gjort vårt solide bidrag inn i dette.»

Sørlandet står sammen

Knowit Sør har sammen med noen av Sørlandsregionens øvrige skarpeste hoder laget en robust og tilpasningsdyktig løsning for den nye ordningen i løpet av tre uker. Tre uker hvor løsningen har blitt bygget samtidig med at forskriften som løsningen skal støtte opp om er utarbeidet. 

«Vi er usigelige stolte av å være med Skatteetaten på denne reisen og at Skatteetaten velger å ta med fire av våre konsulenter inn i arbeidet!»

«Denne løsningen klarer vi å lage fordi vi har hatt all riktig kompetanse tilgjengelig og en usedvanlig dedikert arbeidsgruppe som har stått på morgen til kveld i hele perioden. Avgjørende for et vellykket prosjekt har vært å kunne ha absolutt tillit til at alle drar i samme retning mot det samme målet.»

 

 

Sitater: Erik Mong, Daglig leder og prosjektleder i Knowit Sør

Foto: eies av Knowit Sør, fotograf: Guro Sommer Værland

Skribent: Eline B. Gulsrud

Bli kontaktet
Erik Mong
Daglig leder, Knowit Sør
Til toppen